Matlabressurser :

(Lenker nederst p� denne siden er basert på lenker tatt fra MEK1100-siden januar 2005, men har noen tillegg.)

 

Dersom man vil kjøpe Matlab:

Vi vil også i år, dersom interessen er stor nok, foreta et felleskj�p av studentversjon av Matlab for � f� ned prisen. Prisen på student CDen som inneholder selve Matlab (uten toolboxes), blir 600 kr inkl. mva. Studentversjonen av Matlab gir ikke rabatt ved oppdatering til nyere versjoner, men prisen er svært lav sammenliknet med prisen for ikke-studenter. Dersom du er interessert i felleskjøp, må du sende en mail til a.i.vistnes@fys.uio.no snarest og senest innen 30. januar 2006. En bestilling er bindende dersom den ikke er trukket tilbake før etter at CDene er bestilt. En studentCD av Matlab skal ifølge forhandler inneholde Matlab både for Windows og Unix/Linux.

Vi presiserer at det er fullt mulig å bruke Matlab på UiOs egne maskiner for arbeidet med f.eks. FYS-MEK/F 1110. Det er derfor helt frivillig å skaffe seg sin egen studentCD. På den annen side slipper man å risikere å vente på ledige PCer dersom man har egen laptop (eller annen egen PC) og egen studentCD av Matlab, så noen foretrekker å skaffe seg sin egen studentCD til tross for de 600 kronene denne koster. Et alternativ er å forsøke en av de gratis Matlab-etterlikningene nevnt nedenfor, men vi har ikke erfaring med disse programmene og kan verken anbefale eller fraråde noen fra å laste ned disse.

Enhver student ved UiO kan benytte seg av dette fellesinnkjøpet, men en studentCD av Matlab kan ikke brukes til kommersielle formål.

Bestilling av StudentVersion av Matlab og toolboxes direkte fra MathWorks (ikke del av fellesinnkjøp nevnt ovenfor. Prisen er da visstnok USD 99 + 30 + mva.)

Octave, en gratis MatLab-etterlikning (Visstnok dårligere plot, og ikke alltid lik MatLab i funksjon, men kanskje et forsøk verdt for den som har slunken lommebok og likevel ønsker en MatLab-liknende programvare på egen PC???)

Scilab, også en gratis Matlab-etterlikning? (Websiden til Scilab sier ikke at programkoden de bruker ligger tett opp mot Matlab, så kanskje dette programmet ikke akkurat er for de som ønsker å bruke programtips fra kursledelsen uten justering?)


Skriftlig materiell som kan være til hjelp ved bruk av Matlab:

Kurs i vitenskapelig simulering ved UiO (bl.a. et kurs i Matlab, se nederst p� siden du kommer til)

MathWorks hjemmeside , MathWorks helpdesk

Matlabwebside ved Matematisk institutt (fra 1998)

Matlabwebside ved Institutt for informatikk (fra 2004)

Matlabdokumentasjon fra University of Texas


Siste oppdatering 17. januar 2006 av Arnt Inge Vistnes