Beskjeder

Publisert 23. juni 2007 02:04

Konteeksamen blir 16. eller 17. august. Studenter som strøk eller var syke til eksamen den 8. juni må selv melde seg på konteeksamen. Påmelding må skje innen 5. august. Du finner nærmere informasjon på fakultetets sider . Det er nødvendig med mye oppgaveløsning for å forberede seg - bruk tidligere eksamensoppgaver aktivt. Lykke til!

Publisert 21. juni 2007 14:08

Sensuren falt i dag. Det var en rekke meget gode besvarelser i år, flere studenter har levert besvarelser uten feil. Fordelingen før justering for prosjektoppgaven var: 16 F, 16 E, 24 D, 27 C, 22 B, 15 A. Flere studenter fikk justert karakteren som følge av svært gode prosjektoppgaver. Resultatet etter justering ble: 16 F, 16 E, 24 D, 27 C, 18 B, 19 A. Jeg legger ut retteveiledningen sammen med eksamensoppgavene for de som vil se hvordan vi poengsetter eksamen.

Publisert 8. juni 2007 16:14

Gratulerer med overstått eksamen. Eksamensoppgavene og løsningsforslag finner dere nå under "Tidligere eksamensoppgaver". God sommer!

Publisert 7. juni 2007 12:59

Det blir ingen muntlig høring av kandidater i forbindelse med prosjektoppgaven i år. Lykke til på eksamen!

Publisert 1. juni 2007 11:46

Orakeltjeneste før eksamen onsdag 6. juni fra 11-14 i rom FØ443A.

Publisert 25. mai 2007 15:06

Prosjektoppgavene er nå ferdig evaluert. Dere har gjort en formidabel innsats med oppgavene - jeg er imponert. Oppgavene ble vurdert i tre kategorier: Mindre God, God, og Svært God. En svært god besvarelse inneholder en god fysisk forståelse reflektert i gode svar på samtlige spørsmål. Spesiell vekt ble lagt på svarene og kommentarene til spørsmål g) og h). Av en svært god besvarelse forventes det en detaljert beskrivelse av oppførselen for sett A eller sett B. For sett A bør beskrivelsen inneholde et argument for når og hvorfor en forventer å se et lokalt maksimum i friksjonskraften som funksjon av hastighetene. Dersom oppgave i) også ble gjort, var det tilstrekkelig med en god kvalitativ beskrivelse av oppførselen i oppgave h). Det var 15 studenter som fikk Svært God, og 5 studenter som fikk Mindre God.

Publisert 25. mai 2007 14:33

Beskjed til deg som har bestått midttermineksamen og obligatoriske oppgaver, men ikke er meldt til eksamen. Ta kontakt med studiekonsulent Grete Stavik-Døvle slik at vi får ordnet med eksamensoppmelding så raskt som mulig.

Publisert 14. mai 2007 01:33

Oblig 3 er nå lagt ut på Mastering Physics (http://www.masteringphysics.com). De studentene som ikke har fått fritak for oblig 3 pga. klikkerdeltagelse må gjøre denne innen 18. mai. Oppgavene besvares på Mastering Physics sidene.

Publisert 8. mai 2007 10:08

Trykkfeil i prosjektoppgaven: Det har sneket seg inn en feil i likning 4 og 5 i prosjektoppgaven. Korrekt løsning får dere ved å erstatte (gamma/m) med gamma i begge likningene. Merk at dette ikke har noen konsekvenser for dere, da vi har brukt m=1 i oppgaven. Korrigert oppgave er lastet opp på ClassFronter-sidene som versjon 2 (v2).

Publisert 4. mai 2007 18:22

Resultatet av klikkerdeltagelse er nå lagt ut på http://www.fys.uio.no/retting under oblig 3. De som har svart på mer enn 60 av 129 klikker-spørsmål har fått godkjent deltagelse, og behøver ikke gjøre oblig 3. Dersom du tror at oversikten kan være feil, vennligst send en email til kursansvarlig hvor du inkluderer ditt klikkernummer.

Publisert 4. mai 2007 11:36

Prosjektoppgaven åpnes på ClassFronter-sidene mandag 7. mai kl. 0800 under "Innlevering". Innleveringsfrist er tirsdag 8. mai kl. 2200 for fys-mek studenter og onsdag 9. mai kl. 1600 for fys-mef studenter. Det vil bli gitt veiledning mandag 10-22, tirsdag 08-22 og onsdag 10-16 på undervisningsrommene 329 og 245. Detaljert informasjon finner du i oppgaveteksten. Lykke til!

Publisert 20. apr. 2007 01:22

Et kompendium om "Ikke-lineære systemer og kaos" er lagt ut på ClassFronter sidene under Undervisning/Kompedier. Kompendiet inneholder nødvendig bakgrunnsinformasjon til å løse oblig 2.

Publisert 20. apr. 2007 01:21

Oblig 2 er nå lagt ut på ClassFronter sidene til kurset under "Innlevering". Innleveringsfrist er fredag 27. april kl. 1530. Lykke til!

Publisert 16. apr. 2007 02:36

Løsningsforlag til midtveiseksamen er nå lagt ut under tidligere eksamensoppgaver.

Publisert 11. apr. 2007 02:21

Forelesningsnotat fra "Fiktive krefter og roterte koordinatsystemer" er lagt ut på ClassFronter sidene under Undervisning/Kompedier. Dette er pensum.

Publisert 27. mars 2007 12:04

Oppgavene fra midtveiseksamen er nå lagt ut under tidligere eksamensoppgaver. Løsningsforslag vil følge etter Påske.

Publisert 21. mars 2007 15:53

Midtveiseksamen: De studentene som har avtale om eksamen tidligere på dagen møter kl. 0930 i rom FØ443A.

Publisert 8. mars 2007 16:23

Midtveiseksamen arrangeres mandag 26. mars kl. 1330 i Store Fysiske Auditorium. Prøven er skriftlig og varer 3 timer. Tillatte hjelpemidler er de samme som ved avsluttende eksamen. Vurderingen er bestått/ikke bestått. Pensum er kapittel 1-10 i læreboken.

Publisert 9. feb. 2007 00:57

Oblig 1 er nå lagt ut på ClassFronter sidene til kurset under "Innlevering". Innleveringsfrist er fredag 16. februar kl. 1600. Lykke til!

Publisert 11. jan. 2007 13:27

Du kan nå logge deg inn på ClassFronter sidene for kurset på fronter.uio.no .

Publisert 2. jan. 2007 11:25

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning den 15.01 kl. 1015 i Store Fysiske Auditorium. Vel møtt! Forfall meldes til studieinfo@fys.uio.no.

Publisert 5. des. 2006 15:06

Forkurs for studenter som mangler 2FY og/eller 3FY eller som føler behov for repetisjon av dette stoffet arrangeres i uke 2.