Sensuren falt i dag. Det …

Sensuren falt i dag. Det var en rekke meget gode besvarelser i år, flere studenter har levert besvarelser uten feil. Fordelingen før justering for prosjektoppgaven var: 16 F, 16 E, 24 D, 27 C, 22 B, 15 A. Flere studenter fikk justert karakteren som følge av svært gode prosjektoppgaver. Resultatet etter justering ble: 16 F, 16 E, 24 D, 27 C, 18 B, 19 A. Jeg legger ut retteveiledningen sammen med eksamensoppgavene for de som vil se hvordan vi poengsetter eksamen.

Publisert 21. juni 2007 14:08 - Sist endret 23. juni 2007 02:12