Konteeksamen blir 16. eller 17. …

Konteeksamen blir 16. eller 17. august. Studenter som strøk eller var syke til eksamen den 8. juni må selv melde seg på konteeksamen. Påmelding må skje innen 5. august. Du finner nærmere informasjon på fakultetets sider . Det er nødvendig med mye oppgaveløsning for å forberede seg - bruk tidligere eksamensoppgaver aktivt. Lykke til!

Publisert 23. juni 2007 02:04 - Sist endret 23. juni 2007 02:12