ClassFronter i FYS-MEK1110/FYS-MEF1110 - v�n 2007

Vi bruker ClassFronter til �istribuere notater fra forelesninger, annet undervisningsmateriale, og til innlevering av obligatoriske oppgaver og prosjektoppgaven. De obligatoriske innleveringsoppgavene blir kun lagt ut p�isse sidene. Informasjon, oppgaver, og notater du finner p�isse sidene vil vanligvis v� opphavsrettbeskyttet og skal ikke distribueres elektronisk eller i annen form.

Alle registrerte studenter kan logge seg inn p�a href="https://fronter.com/uio/">https://fronter.com/uio med sitt vanlige brukernavn og passord ved UiO.

Du vil da komme til �Dagens� som ser slik ut:

Felt (1) er det personlige rommet. Ved �likke p�Dagens� kommer du tilbake til denne siden. Du kan selv se hva du finner under de andre valgene her.

Felt (2) lar deg velge undervisningsrom. Velg rommet �FYS-MEK1110 � Fellesrom 2007-v� for ��nformasjon om kurset. FYS-MEF studenter velger �FYS-MEF1110 � Fellesrom 2007 v�.

Felt (3) lar deg legge inn personlig informasjon.

Felt (4) inneholder meldinger fra dette og eventuelt andre kurs, fra studenter og fra gruppel�re.

Felt (5) vil inneholde varslinger for oblig 1 og 2 samt for prosjektoppgaven.

N�du velger rommet �FYS-MEK1110 � Fellesrom 2007-v� f�du opp en side som ser slik ut:

Verkt�jen til venstre gir deg tilgang til diverse valg knyttet til rommet.

�Kursinfo� (1) bringer deg til denne siden.

�Deltagere� (2) inneholder en liste over andre studenter p�urset.

�Undervisning� (3) inneholder undervisningsmateriale slik som forelesningsnotater, arbeidsark, matlab-programmer etc.

Under �Innlevering� vil du etter hvert finne oppgavetekstene til oblig 1, oblig 2, og prosjektoppgaven. Du m�gs�likke her for �unne levere inn obliger og prosjektoppgave elektronisk.


Siste oppdatering 11. januar 2007 av Anders Malthe-S�sen