Obligatoriske innleveringsoppgaver v�ren 2007

Vi tilbyr flere obligatoriske innleveringsoppgaver i Fys-mek1110. De obligatoriske oppgavene gir trening i bruk av numeriske og analytiske teknikker til � analysere en mer komplisert problemstilling. Oppgavene er et tilbud til studentene om � f� tilbakemelding p� arbeidet som er gjort. Dessuten er obligatoriske innleveringer et krav vi som l�ringsinstitusjon stiller til studenten for � sikre at den faglige progresjonen er tilfredsstillende. De som ikke leverer obliger vil bli str�ket fra eksamenslistene.

De to f�rste obligatoriske innleveringsoppgavene (oblig 1 og oblig 2) i Fys-mek1110 fokuserer p� anvendelse av numeriske metoder til � adressere et fysikkproblem. Oppgavene vil kreve at studentene implementere en numerisk kode og diskuterer resultatene fra beregningene. Studentene skal skrive en rapport som beskriver resultater fra modelleringen. Rapporten skal leveres som et samlet dokument enten i papirformat eller i en enkelt elektronisk fil (pdf, ps, rtf eller MS-Word format).

Midtveiseksamen vil fungere p� samme vis som en obligatorisk innleveringsoppgave. Du m� ha best�tt denne for � kunne g� opp til eksamen. Oppgavene til midtveiseksamen har samme form og er av samme omfang som slutteksamen. Du f�r derfor pr�vet deg i en relevant eksamenssituasjon. Oppgavene gj�res av hver enkelt student i Store Fysisk Auditorium. Det er ikke tillatt � snakke samme eller samarbeide, og tillatte hjelpemidler er de samme som ved eksamen. Oppgaven vil bli rettet av din gruppel�rer.

Den tredje obligatoriske innleveringsoppgaven (oblig 3) bruker Mastering Physics. Du vil f� fritak for denne obligen dersom du har deltatt aktivt i undervisningen ved � besvare mer enn 75% av klikker-sp�rsm�lene p� forelesningene.

Du kan se om dine obliger er godkjent p� http://www.fys.uio.no/retting. Du vil f� kommentarer p� obligene fra din gruppel�rer. Dersom en oblig ikke blir godkjent m� du avtale med din gruppel�rer hva som eventuelt m� gj�res for at den skal bli godkjent.

Innleveringsfrister v�ren 2007

Oblig 1: Legges ut 09. februar, innleveringsfrist 16. februar.

Midtveiseksamen: 26. mars kl. 1330 i Store Fysiske Auditorium

Oblig 2: Legges ut 20. april, innleveringsfrist 27. april.

Prosjektoppgave: Legges ut 7. mai med innlevering 8. mai for fys-mek og 9. mai for fys-mef.

Oblig 3: Legges ut 14. mai, innleveringsfrist 18. mai.

 


Siste oppdatering 05. desember 2006 av Anders Malthe-S�renssen