Gruppeoppgaver:

Her finner du gruppeoppgavene som gjennomg�s p� gruppene i den oppgitte uken. Oppgavene best�r av flere komponenter:

        Diskusjonsoppgavene er kvalitative oppgaver hvor hovedvekten legges p� resonnementet. Disse vil normalt bli diskutert i den f�rste gruppetimen.

        �vingsoppgaver er enkle oppgaver du b�r gj�re for � kontrollere at du har forst�tt temaet. Disse vil normalt ikke bli gjennomg�tt p� gruppene.

        Oppgaver er litt mer kompliserte oppgaver som studentene fors�ker � l�se f�r gruppetimene, og som s� vil bli l�st i fellesskap p� gruppene.

        Regneverkstedoppgaver blir dere f�rst blir presentert for p� gruppetimene. Disse oppgavene regner dere gjennom gruppevis i l�pet av gruppetimen.

        MasteringPhysics oppgaver vil fortl�pende bli lagt ut, men vil ikke bli gjennomg�tt p� gruppene


Uke 22 (29. mai � 1. juni 2007)

Tema: Repetisjon. Valgfritt om gruppene m�tes.

Forslag til repetisjonsoppgaver: 10.27, 10.87, 11.53, 11.67, H91O2, V93O1, H03O3, V03O3, H02O3, H02O4, V02O3


Uke 21 (21. mai � 25. mai 2007)

Tema: Spesiell relativitetsteori

Diskusjonsoppgaver: Q37.2, Q37.3, Q37.7, Q37.9, Q37.10, Q37.11

�vingsoppgaver: 37.2, 37.10, 37.15

Oppgaver: 37.25, 37.52, 37.71

Regneverkstedoppgaver:


Uke 20 (14. mai � 18. mai 2007)

Tema: Likevekt og elastisitet

Diskusjonsoppgaver: Q11.2, Q11.5, Q11.11, Q11.14, Q11.21

�vingsoppgaver: 11.1, 11.2, 11.5, 11.10, 11.11

Oppgaver: 11.31, 11.59, 11.72, 11.75

Regneverkstedoppgaver:


Uke 19 (7. mai � 11. mai 2007)

Prosjektoppgave.

Prosjektoppgaven legges ut p� ClassFronter sidene mandag 7. mai kl. 0800.


Uke 18 (30. april � 4. mai 2007)

Tema: Gravitasjon

Diskusjonsoppgaver: Q12.3, Q12.7, Q12.9, Q12.16, Q12.17, Q12.20

�vingsoppgaver: 12.2, 12.20, 12.27, 12.61

Oppgaver: 12.37, 12.53, 12.86, V03-O2

Regneverkstedoppgaver:


Uke 17 (23. april � 27. april 2007)

Tema: Kaotiske systemer

Oblig 2 legges ut p� ClassFronter sidene.


Uke 16 (16. april � 20. april 2007)

Tema: Akselererte og roterende koordinatsystemer. Fiktive krefter.

Eget oppgavesett finner du her. (Ogs� brukt v�ren 2006).


Uke 13 (26. mars � 2. april 2007)

Undervisningsfri uke.

Midtveiseksamen mandag 26. mars kl. 1330 i Store Fysiske Auditorium.


Uke 12 (19. mars � 23. mars 2007)

Tema: Dynamikk ved rotasjonsbevegelser.

Diskusjonsoppgaver: Q10.5, Q10.6, Q10.12, Q10.25, Q10.26, Q10.29, Q10.31

�vingsoppgaver: 10.13, 10.19, 10.39, 10.57

Oppgaver: 10.62, 10.98, 10.100, V05-2

Regneverkstedoppgaver:


Uke 11 (12. mars � 15. mars 2007)

Tema: Rotasjon av stive legemer.

Diskusjonsoppgaver: Q9.9, Q9.10, Q9.14, V04-1e

�vingsoppgaver: 9.9, 9.37, 9.77

Oppgaver: 9.89, 9.100

Regneverkstedoppgaver:


Uke 10 (5. mars � 9. mars 2007)

Tema: Bevegelsesmengde, impuls og kollisjoner.

Diskusjonsoppgaver: Q8.3, Q8.6, Q8.7, Q8.12, Q8.20, Q8.21

�vingsoppgaver: 8.7, 8.12, 8.27

Oppgaver: 8.42, 8.57, 8.87, 8.108, V02 oppg. 1a, 1b

Regneverkstedoppgaver:

Tileggsoppgave: H97 oppg. IV


Uke 9 (26. februar � 2. mars 2007)

Tema: Potensiell energi og konservative krefter.

Diskusjonsoppgaver: Q7.4, Q7.6, Q7.8, Q7.9, Q7.11, Q7.18

�vingsoppgaver: 7.9, 7.16, 7.27, 7.80

Oppgaver: 7.37, 7.66, 7.68

Regneverkstedoppgaver:

Tileggsoppgave: Eksamen V05, oppgave 1a, 1b og 3


Uke 8 (19. februar � 23. februar 2007)

Tema: Arbeid og kinetisk energi.

Diskusjonsoppgaver: Q6.3, Q6.4, Q6.12, Q6.15, Q6.16, Q6.18

�vingsoppgaver: 6.1, 6.47, 6.52

Oppgaver: 6.69, 6.92, 6.100

Regneverkstedoppgaver:

Tileggsoppgave: Eksamen H99, oppgave 3


Uke 7 (12. februar � 16. februar 2007)

Tema: Numeriske beregningner.

Oblig 1 ligger p� ClassFronter sidene til kurset.


Uke 6 (5. februar � 9. februar 2007)

Tema: Newtons lover (dynamikk).

Diskusjonsoppgaver: Q4.9, Q4.24, Q4.36, Q5.3, Q5.5, Q5.8, Q5.15, Q5.27, Q5.29

�vingsoppgaver: 4.14, 4.30, 5.3, 5.46

Oppgaver: 5.61, 5.86, 5.127, Eksamen V05, oppgave 5.

Regneverkstedoppgaver:

Tileggsoppgave: Eksamen H03, oppgave 4 (vil ikke bli gjennomg�tt p� gruppene).

 


Uke 5 (29. januar � 2. februar 2007)

Tema: Bevegelse i to- og tre dimensjoner og litt generell rotasjonsbevegelse (kinematikk).

Diskusjonsoppgaver: Q3.1, Q3.6, Q3.11, Q3.13, Q9.6

�vingsoppgaver: 3.12, 3.29, 3.37, 9.2

Oppgaver: 3.21. 3.33, 3.40, 3.77, 3.92

Regneverkstedoppgaver:


Uke 4 (22. � 26. januar 2007)

Tema: Endimensjonal bevegelse (kinematikk)

Diskusjonsoppgaver: Q1.13, Q1.19, Q1.22, Q2.3, Q2.10, Q2.12, Q2.15

�vingsoppgaver: 1.32, 1.39, 1.70, 2.32, 2.66

Oppgaver: 1.86, 1.97, 2.76, 2.79, 2.83

Regneverkstedoppgaver:

Mastering Physics: Du b�r n� registrere deg i Mastering Physics og pr�ve selv-test, og oppgavesettet for uke 4.


Siste oppdatering 16. januar 2007 av Anders Malthe-S�renssen