Pensum/læringskrav

Lærebok

H.D. Young og R.A. Freedman: University Physics with Modern Physics, 11th International Ed., 2004. Pearson, Addison Wesley. ISBN: 0-321-20469-7. NB: Må kjøpes sammen med "Mastering Physics" (webstøtte).

Pensum er kapittel 1-12 + 37 samt utfyllende kompendier som kommer i løpet av semesteret.

Læreboka er tilgjengelig fra Gnist/Akademika på Blindern og koster fra 11.1.2006 kr 569. Da er "Mastering Physics" (webstøtte) inkludert.

Kjøper du lærebok av en tidligere student, får du ikke Mastering Physics med deg samtidig siden denne lisensen er personlig. I så fall må du kjøpe Mastering Physics separat (koster kr 179). Må spørre etter denne i skranken.

NB: Ta utgangspunkt i en detaljert anvisning gitt annetsteds på kurswebsiden når du skal registrere deg som bruker av Mastering Physics.

Publisert 4. jan. 2007 14:34 - Sist endret 4. jan. 2007 14:40