Registrering som bruker av Mastering Physics

 

Som poengtert annetsteds må læreboka til Young og Freedman kjøpes sammen med "Mastering Physics", som gir web-støtte for oppgaveløsning m.m.

Når du skal registrere deg som bruker, må dette gjøres 100 % korrekt, ellers kan du risikere å måtte betale for Mastering Physics nok en gang (ca 170 kr for denne delen alene dersom du må kjøpe den separat). Det er derfor viktig at du leser veiledningen nedenfor og gjerne skriver den ut før du gjennomfører registreringen. I veiledningen er det satt inn noen "thumbnails" som du kan klikke på for å få se hvordan dialogvinduene vil se ut underveis. Dersom noen oppdager ting som ikke fungerer i veiledningen, må de sende meg en mail omgående malthe@fys.uio.no) slik at vi får rettet feil så raskt som mulig.

MERK: Anvisningen nedenfor passer nok ikke fullt ut for forlagets oppsett i 2007. Dersom du føler det blir for stort sprik mellom anvisningen og virkelige diaglogvinduer nå, bør du sende meg en mail og peke på hvor jeg bør oppjustere anvisningen.

***

Når du er klar for registrering følger du anvisningen nedenfor. Første del gjelder registrering mot forlaget som ga ut læreboken (Pearson):

1

Gå til http://www.masteringphysics.com . Du får da opp følgende side (klikk på bildet for å få et større bilde). Trykk Mastering Physics for Young/Freedman’s University Physics, 11/e

2

Trykk Register”.

3

VelgNo, I Am a New User”. Skriv inn Access Code fra ”Student Access Kit” som fulgte med da du kjøpte læreboken. Skriv inn 0316 i ”School Zip or Postal Code”, og velgNorwaysom School Country.

4

Fyll inn med ditt (virkelige) fornavn, etternavn, og email addresse. For ”Institution name” velger du Other. Under ”Institution Other:” skriver du University of Oslo, og Oslo under ”City”. Velg login navn og passord. Disse bør ikke være de samme som du har ved innlogging til UiO.

 

 

 

 

Dette har vært den generelle registreringen mot forlaget. Du er nå klar til å registrere deg på kurset:

1

Gå til http://www.masteringphysics.com . Du får da opp følgende side (klikk på bildet for å få et større bilde). Trykk Mastering Physics for Young/Freedman’s University Physics, 11/e

2

Logg inn med brukernavn og passord som du valgte under registreringen over.

3

Du får nå opp denne dialogsiden. Skriv inn kurskode (Course ID): MPMALTHESRENSSEN0001 Som Student ID kan du bruke de siste 5-6 sifrene i Bibsysnummeret som står på baksiden av studiekortet ditt. Klikk på ”Save”. Du får da opp en dialogboks hvor det står ”Update (ditt navn)”. Trykk ”Ok”. Trykk så ”Back to Home” for å komme til startsiden.

4

Du kommer da til startsiden din, som ser omtrent slik ut. Du får opp oppgavesettene ved å klikke på "Assignment list" til venstre. Dersom du sitter på en PC som har lydkort og høyttalere innstallert, kan det være interessant å klikke på "For instructors, Getting Started Movies" og velge "Step 11: Student walkthough of a problem" for å få noen tips om hvordan systemet virker. Klikk på "log out" til høyre når du tar en pause i Mastering Physics. Du kan ta pause i oppgaveløsningen nesten på et hvilket som helst tidspunkt og starte igjen der du slapp når du logger deg på igjen.

 

 

 

MERK: Du har under registreringen akseptert at du ikke har lov å bruke oppgavene du får tilgang til gjennom Mastering Physics på en illegal måte (f.eks. ved å legge ut oppgaver slik at de blir fritt tilgjengelig for andre).


Sist oppdatert 14.  januar 2007 av Anders Malthe-Sørenssen