Beskjeder

Publisert 10. juni 2008 12:28

Løsningsforslag til eksamen ligger under "Tidligere eksamensoppgaver". Sensur vil være ferdig rundt St. Hans.

Publisert 26. mai 2008 15:05

Forelesningen onsdag 28. mai er dessverre også avlyst. Nytt tilbud om repetisjonsforelesning er tirsdag 3. juni kl. 1215. (Etter forelesningen i mat1110).

Publisert 26. mai 2008 15:00

Pensum: Pensum er kap. 1-12 + 37 i læreboka, samt innholdet i obligene. Det er ikke hold i ryktene om at spesiell relativitetsteori ikke er pensum. På eksamen kan du bli bedt om å anvende analytiske og numeriske metoder for å løse et problem slik du har gjort i obligene.

Publisert 21. mai 2008 13:25

Forelesningen i dag, onsdag 21. mai, er flyttet til onsdag 28. mai pga. kollisjon med annet arrangement i auditoriet. Det er ingen forelesning mandag 26. mai. På forelesningen den 28. mai vil jeg repetere pensum og gå igjennom noen relevante oppgaver.

Publisert 21. mai 2008 01:55

Endelig klikker-registrering finner du nå under "Forelesningsnotater". For fritak av oblig kreves det at minst en av tallene er over 50%. Ta kontakt med foreleser snarest på email dersom du tror det er feil ved registrering for din klikker.

Publisert 7. mai 2008 17:06

Du kan nå se formelarket som deles ut som en del av eksamensoppgaven under "Forelesningsnotater".

Publisert 5. mai 2008 23:57

Du kan nå finne klikker-registrering per 5. mai. Både andel av antall mulige klikk og oppmøte målt som antall ganger med minst en klikk er registrert. For fritak for en oblig kreves det at minst en av disse tallene er over 50%. Ta kontakt med foreleser dersom du tror det er feil ved registrering for din klikker.

Publisert 23. apr. 2008 16:51

Noen trykkfeil har blitt rettet i oblig10. Ny versjon (v3) ligger nå på Fronter-sidene.

Publisert 21. apr. 2008 16:20

Resultater fra midtveiseksamen er nå lagt ut under "Forelesningsnotater".

Publisert 14. apr. 2008 19:34

Oblig-orakelet er i dag ikke tilstede. Innleveringsfristen for innlevering av oblig 8 (skriftlig) er derfor satt til tirsdag 15.4. kl. 1545.

Publisert 14. apr. 2008 14:44

Forelesninger: Merk at forelesningsplanen er endret. Vi bruker nå kun en uke på fiktive krefter og kaos, og en uke ekstra på spinn og rotasjon.

Publisert 14. apr. 2008 14:41

Klikkere: Du finner nå klikker-registrering under Forelesningsnotater. Dersom det er feil ved registreringen av din klikker, ta kontakt med foreleser.

Publisert 1. apr. 2008 20:38

Midtveiseksamen har fremstått som svært vanskelig for mange. Dette var ikke tilsiktet, og jeg kan berolig deg som synes eksamen gikk svært dårlig med at vi tar hensyn til vanskelighetsgraden ved vurderingen.

For å gjøre dere mer vant til de sammensatte oppgavene vi bruker for å lære mekanikk, og som blir gitt på eksamen, vil jeg fremover gjøre obligene mer lik de sammensatte eksamensoppgaver. Dermed vil de også ha deler som er noe vanskeligere, men vi vil samtidig gjøre det enklere å få godkjent obligene. Dessuten kommer vil til å se mer på sammensatte oppgaver og tidligere eksamensoppgaver.

Grunnen til at vi bruker sammensatte oppgaver, hvor dere må anvende flere ulike deler av pensum i samme oppgave, er at dette fremmer læringen deres, det gjør det lettere for dere å bygge opp en god kunnskapsstruktur, og det forbereder dere på hvordan mekanikk blir brukt som en del av fysikk senere.

Dersom du synes midtveis...

Publisert 31. mars 2008 18:50

Løsningsforslag til midtveiseksamen ligger nå på sidene med tidligere eksamensoppgaver.

Publisert 17. mars 2008 17:10

Pensum for midtveiseksamen er Kap. 1-8 + 9.1-9.3 i Young/Freedman samt innholdet i obligene. Eksamen vil ha omtrent samme form som siste års eksamener, men det kan også være oppgaver av samme type som obligene.

Publisert 10. mars 2008 09:44

NB! Forelesningen mandag 10. mars er avlyst grunnet sykdom!

Publisert 3. mars 2008 23:45

Obliger: Fra oblig 7 blir det organisert orakeltjeneste i forbindelse med innlevering av obliger. Orakelet sitter på rom FV329 i perioden 16-20 på mandager og svarer på både programmeringsmessige og fysikk-relaterte spørsmål. Dere kan arbeide på dette rommet i denne perioden. Obligen kan leveres direkte til ham frem til kl. 2000 på mandager. Det betyr at fristen for innlevering av skriftlig oblig blir forlenget til kl. 2000.

Publisert 3. mars 2008 13:30

Ved oppgradering av maskiner på terminalstuene har ikke alle maskinene fått installert numpy og scitools. Dersom du har problemer med bruk av numpy og scitools, kun du skrive 'ssh rh4login' i terminalvinduet, og prøve igjen. Jeg har idag testet at modulene virker på f.eks. laser.uio.no og multimeter.uio.no

Publisert 12. feb. 2008 13:29

Innleveringsfristen for alle obliger er nå satt til mandager. Dette har ført til at fristen for noen obliger har blitt utsatt noe pga. ferier og fridager. Se nye frister under "Obliger"

Publisert 12. feb. 2008 00:44

Kapittel 4 i AMS "Introduction to Mechanics" samt fasit på endel av partallsoppgavene ligger nå under Forelesningsnotater.

Publisert 31. jan. 2008 12:39

Petroleumsdagen 8. februar gir deg muligheten til å lære om fremtidige arbeidsmuligheter innen petroleumsindustrien. Gratis deltagelse.

Publisert 24. jan. 2008 10:54

Innlevering av oblig'ene er nå satt til mandag ettermiddag, med virkning fra oblig1. Vi ser hvordan dette virker og evaluerer ordningen etter de to første obligene.

Publisert 19. jan. 2008 19:06

Foiler til forelesningene ligger nå under Forelesningsnotater.

Publisert 18. jan. 2008 14:02

Oppgavene er nå oppdatert slik at de refererer til utgave 12 av læreboken.

Publisert 17. jan. 2008 23:01

Project 1 (Oblig 1) ligger nå på ClassFronter sidene til kurset. Innleveringsfrist fredag 25. januar. Obligene blir lagt ut på ClassFronter hver fredag morgen for innlevering fredagen etter.