Undervisningplan FYS-MEK1110 v�ren 2008

 

Listen gjelder forelesninger i Store fysiske auditorium i Fysikkbygget. Planen kan bli justert i l�pet av semesteret.

Uke 2, 8.-12. januar

 

 

Uke 3, 14. og 16. januar

(YF1,2;AMS 3) Kinematikk.

Obligatorisk fremm�te den 14.

Uke 4, 21. og 23. januar

(YF 3,9.1-3;AMS 3) Kinematikk i 2d/3d. Rotasjon.

 

Uke 5, 28. og 30. januar

(YF 4; AMS 4) Newtons lover

 

Uke 6, 4. og 6. februar

(YF 5; AMS 4) Anvendelse av Newtons lover

 

Uke 7, 11. og 13. februar

(YF 6; AMS 5) Arbeid og kinetisk energi

 

Uke 8, 18. og 29. februar

(YF 7; AMS 5) Potensiell energi

 

Uke 9, 25. og 27. februar

(YF 8; AMS 6) Kollisjoner

 

Uke 10, 3. og 5. mars

(YF 8; AMS 6) Kollisjoner

 

Uke 11, 10. og 12. mars

(YF 9; AMS 7) Rotasjon av stive legemer

 

Uke 12, 17. og 19. mars

P�skeferie

Ingen undervisning

Uke 13, 24. og 26. mars

(YF 10; AMS 7) Spinn og rotasjon

 

Uke 14,

Midtveiseksamen, 31. mars kl. 1330

Ingen undervisning. 

Uke 15, 7. og 9. april

(YF 10; AMS 7) Spinn og rotasjon

 

Uke 16, 14. og 16. april

(YF 10; AMS 7) Spinn og rotasjon

 

Uke 17, 21. og 23. april

(AMS 8,9) Fiktive krefter. Kaotiske systemer

 

Uke 18, 28. og 30. april

(YF 12; AMS 10) Gravitasjon

 

Uke 19, 5. og 7. mai

(YF 11; AMS 11) Likevekt og elastisitet

Uke 20, 12. og 14. mai

(YF 37; AMS 14) Relativitetsteori

 

Uke 21, 19. og 21. mai

Repetisjon

 

Uke 22, 26. og 28. mai

Ingen undervisning

 

Uke 23

Ingen undervisning

 

Uke 24

Eksamen 9. juni kl. 0900

 

 

 

 


Siste oppdatering 8. januar 2008 av Anders Malthe-S�renssen