Bruk av klikkere i Fys-mek1110 v�ren 2008

I Fys-mek1110 bruker vi �klikkere� som lar deg som student ta aktivt del i undervisningen. En �klikker� er en infrar�d �fjernkontroll� som gj�r at du kan svare p� flervalgssp�rsm�l som stilles av foreleser. Svarene fra alle studentene registreres umiddelbart, og fordelingen av svar p� de ulike alternativer vises umiddelbart p� storskjerm.

Vi �nsker � bruke klikkere for at du som student skal l�re bedre. Det gir oss muligheten til � bryte opp forelesningene med sp�rsm�l som krever at du umiddelbart anvender det du har l�rt til � resonnere om problemer i fysikk. Sp�rsm�lene vil i hovedsak v�re kvalitative. De vil ikke kreve at du sl�r opp i l�reboken, og vil teste de viktigste konseptene som gjennomg�s.

System

Vi bruker et system som heter PRS fra Interwrite. Systemet best�r av klikkere, som du f�r utdelt, mottagere, og programvare p� en tilkoblet PC. Sp�rsm�lene vil fremkomme p� en storskjerm, og du vil ha en begrenset tid til � svare p� sp�rsm�let. For � svare m� du rette klikkeren mot en av mottagerne. Mens du svarer vil skjermen vise en matrise, hvor hver enkelt mottager har sin faste plass. N�r du har svart vil det registreres ved at fargen p� ditt element i matrisen skifter. En oversikt over matrisen vil legges ut s� snart alle har blir registrert. Du kan svare inntil 3 ganger innen tidsfristen � det er kun det siste svaret som teller.

 

Deltagelse og anonymitet

Dine svar p� hver enkelt sp�rsm�l vil v�re anonymisert. Svarene vil kunne bli brukt i anonymisert form i forsknings�yemed, men de vil ikke ha noen innflytelse p� karakteren i kurset.

Dersom du deltar aktivt i undervisningen i kurset ved � svare med klikkeren vil du f� fritak for en obligatoriske innleveringsoppgave. For � oppn� dette kreves at du minst har svart p� 75% av sp�rsm�lene som er blitt stilt i l�pet av semesteret.

Utlevering, registrering, og innlevering

Du vil kunne l�ne klikkere p� Fysisk bibliotek, som du finner i f�rste etasje i vestfl�yen av Fysikkbygningen. Hver klikker har et unikt identifikasjonsnummer som st�r p� baksiden av klikkeren. N�r du f�r klikkeren vil vi registrere ditt navn og klikkernummer. Det er denne registreringen som danner grunnlaget for registrering av deltagelse i undervisningen. Pass derfor p� at du ikke bytter klikker med andre i l�pet av semesteret. Klikkeren skal returneres til Fysisk bibliotek etter siste forelesning. Dersom klikkeren g�r i stykker eller du mister den, m� du kontakte Fysisk bibliotek.

 


Siste oppdatering 6. januar 2008 av Anders Malthe-S�renssen