L�rere p� kurset:

(Merk: skift ut ][ med kr�llalfa i e-mail-adressene n�r disse skal brukes!)

Foreleser og kursansvarlig:

 

 

 

Anders Malthe-S�renssen

rom: FV408, 4. etg., tlf 228 56477

E-post: malthe][fys.uio.no

Spesialitet: Geologiske prosesser, friksjon, brudd, innovasjon

 

Gr. 3

 

 

 

Mads Stormo Nilsson

rom: V340, tlf 95960816

E-post: m.s.nilsson][fys.uio.no

Spesialitet:tungionefysikk

 

 

Gr. 2,5

 

 

Andr� Krivokapi�c

Kjemibygget rom KV 318, tlf. 228 57687 / 90 87 65 00

E-post: andre.krivokapic][fys.uio.no

Spesialitet: Biofysikk

Gr. 4

 

 

 

Lars T. Mikalsen

rom

E-post: l.t.g.mikalsen][fys.uio.no

Spesialitet:

 

 

Gr. 1

 

 

 

M. Kartamyshev

rom, tlf

E-post: maximk][fys.uio.no

Spesialitet: Teoretisk kjernefysikk

 

 


Sist oppdatert 22.jan. 2007av Anders Malthe-S�renssen