Obligatoriske innleveringsoppgaver v�ren 2008

Vi tilbyr n�r ukentlige obligatoriske innleveringsoppgaver i Fys-mek1110. De obligatoriske oppgavene fokuserer p� en enkelt �case� og belyser problemet med b�de analytiske og numeriske metoder. Oppgavene er sv�rt eksamensrelevante.

Innlevering

Du m� ha godkjent 8 av 12 obliger for � kunne g� opp til eksamen. Innleveringsfrister finner du p� listen nedenfor.

Du kan levere obligene skriftlig p� ekspedisjonskontoret p� Fysisk Institutt. Husk da � merke obligen tydelig med ditt navn og hvilken gruppe du er p�. Alternativt kan du levere obligen elektronisk � som en, enkelt fil � p� ClassFronter sidene for kurset. Du g�r til mappen �Innlevering�, klikker p� den relevante obligen, og laster opp filen.

Retting

Du kan se om dine obliger er godkjent p� http://www.fys.uio.no/retting. Obligen rettes av din gruppel�rer. For � f� godkjent krever vi en god innsats hvor du har fors�kt � svare p� alle deler av oppgaven. Dersom en oblig ikke blir godkjent er det ikke anledning til � levere den inn p� nytt � du m� da gj�re en annen oppgave i stedet for � f� et tilstrekkelig antall obliger godkjent. Siden vi kun krever 2/3 av oppgavene godkjent burde det g� greit.

Selvstendig arbeid og �Erkl�ring om fusk�

Hver enkelt oppgave skal v�re skrevet av studenten selv. Dersom du har samarbeidet med en annen student om l�sning av oppgaven eller om programmering m� du f�re opp hvem du har samarbeidet med. Selve besvarelsen m� likevel v�re din egen. Ved innlevering av den f�rste obligen m� du ogs� underskrive �Erkl�ring om fusk og bruk av undervisningsmateriale�, og levere denne sammen med obligen.

Klikker-bonus

Dersom du har deltatt aktivt i undervisningen ved � klikke p� mer enn 75% av klikker-sp�rsm�lene vil du f� fritak for en oblig, og du trenger da kun � ha 7 godkjente obliger for � g� opp til eksamen.

Innleveringsfrister v�ren 2008

Oblig 01��������� mandag 28. januar

Oblig 02��������� mandag 04. februar

Oblig 03��������� mandag 11. februar

Oblig 04��������� mandag 18. februar

Oblig 05��������� mandag 25. februar

Oblig 06��������� mandag 3. mars

Oblig 07��������� mandag 10. mars

Oblig 08��������� mandag 14. april

Oblig 09��������� mandag 21. april

Oblig 10��������� mandag 28. april

Oblig 11��������� mandag 5. mai

Oblig 12��������� tirsdag 13. mai

 


Siste oppdatering 12. februar 2008 av Anders Malthe-S�renssen