Gruppeoppgaver:

Her finner du gruppeoppgavene som gjennomg�s p� gruppene i den oppgitte uken. Oppgavene best�r av flere komponenter:

        �vingsoppgaver er enkle oppgaver du b�r gj�re for � kontrollere at du har forst�tt temaet. Disse vil normalt ikke bli gjennomg�tt p� gruppene.

        Oppgaver er litt mer kompliserte oppgaver som studentene fors�ker � l�se f�r gruppetimene, og som s� vil bli l�st i fellesskap p� gruppene.

        Regneverkstedoppgaver regner dere gjennom gruppevis i l�pet av gruppetimen.

        MasteringPhysics oppgaver vil fortl�pende bli lagt ut, men vil ikke bli gjennomg�tt p� gruppene

        Obligatoriske case-oppgaver blir fortl�pende lagt ut og p�begynnes i den siste gruppetimen.

Det blir gitt endel flere oppgaver enn det er realistisk � gjennomg� p� gruppene.


Uke 22 (26. mai � 30. mai 2008)

Tema: Repetisjon. Valgfritt om gruppene m�tes.

Forslag til repetisjonsoppgaver: 10.27, 10.87, 11.53, 11.67, H91O2, V93O1, H03O3, V03O3, H02O3, H02O4, V02O3


Uke 21 (19. mai � 23. mai 2008)

Tema: Spesiell relativitetsteori

�vingsoppgaver: 37.2, 37.12, 37.15

Oppgaver: 37.25, 37.52, 37.71

Regneverkstedoppgaver: 37.20, 37.40, 37.46, 37.67


Uke 20 (12. mai � 16. mai 2008)

Tema: Likevekt og elastisitet

�vingsoppgaver: 11.1, 11.2, 11.5, 11.10, 11.11

Oppgaver: 11.31, 11.59, 11.72, 11.75

Regneverkstedoppgaver: 11.13, 11.23, 11.65, 11.84


Uke 19 (5. mai � 9. mai 2008)

Tema: Gravitasjon

�vingsoppgaver: 12.1, 12.20, 12.27, 12.63

Oppgaver: 12.37, 12.55, 12.87, V03-O2

Regneverkstedoppgaver: 12.29, 12.68, 12.77

Oblig 12


Uke 18 (28. april � 2. mai 2008)

Tema: Akselererte og roterende koordinatsystemer. Fiktive krefter. Kaotiske systemer

Oppgaver om fiktive krefter her.

Oblig 11


Uke 17 (21. april � 25. april 2008)

Tema: Dynamikk ved rotasjonsbevegelser.

Oppgaver:V06-O2, H07-O3, H07-O4

Oblig 10


Uke 16 (14. april � 18. april 2008)

Tema: Dynamikk ved rotasjonsbevegelser.

Oblig 9


Uke 15 (7. april � 11. april 2008)

Tema: Dynamikk ved rotasjonsbevegelser.

�vingsoppgaver: 10.13, 10.20, 10.40, 10.58

Oppgaver: 10.63, 10.98, 10.100, V05-2

Regneverkstedoppgaver: 10.24, 10.71, 10.92

Oblig 9


Uke 14 (31. mars � 4. april 2008)

Undervisningsfri uke.

Midtveiseksamen mandag 31. mars kl. 1330.


Uke 13 (24. mars � 28. mars 2008)

Tema: Rotasjon av stive legemer.

�vingsoppgaver: 9.15, 9.34, 9.77

Oppgaver: 9.89, 9.100

Regneverkstedoppgaver: 9.92, 9.93, 9.80


Uke 12 (17. mars � 21. mars 2008)

P�ske


Uke 11 (10. mars � 14. mars 2008)

Tema: Bevegelsesmengde, impuls og kollisjoner.

�vingsoppgaver:

Oppgaver: H97 oppg. IV, H99 oppg. 2

Regneverkstedoppgaver: 8.99, 8.100 (8.100 ogs� n�r jenta stopper 2.00 m fra baugen).

Oblig:

Tileggsoppgave:H92 oppg. 2


Uke 10 (3. mars � 7. mars 2008)

Tema: Bevegelsesmengde, impuls og kollisjoner.

�vingsoppgaver: 8.7, 8.12, 8.28

Oppgaver: 8.45, 8.93, V02 oppg. 1a

Regneverkstedoppgaver: 8.78, H04 oppg. 3

Oblig: Oblig07

Tileggsoppgave:


Uke 9 (25. februar � 29. februar 2008)

Tema: Potensiell energi og konservative krefter.

�vingsoppgaver: 7.9, 7.15, 7.28, 7.79

Oppgaver: 7.37, 7.66, 7.68

Regneverkstedoppgaver: 7.46, 7.63, 7.74

Oblig: Project 6

Tileggsoppgave: Eksamen V05, oppgave 1a, 1b og 3


Uke 8 (18. februar � 22. februar 2008)

Tema: Arbeid og kinetisk energi.

�vingsoppgaver: 6.1, 6.48, 6.53

Oppgaver: 6.69, 6.92, 6.100

Regneverkstedoppgaver:6.22, 6.81, 6.82, 6.84

Oblig: Project 5

Tileggsoppgave: Eksamen H99, oppgave 3


Uke 7 (11. februar � 15. februar 2008)

Tema: Newtons lover

�vingsoppgaver: 4.16, 4.34, 5.4, 5.52

Oppgaver: 5.66, 5.88, 5.127, Eksamen V05, oppgave 5.

Regneverkstedoppgaver: 4.54, 5.78, 5.99, 5.114

Oblig: Project 4

Tileggsoppgave: Eksamen H03, oppgave 4 (vil ikke bli gjennomg�tt p� gruppene).


Uke 6 (4. februar � 8. februar 2008)

Tema: Newtons lover

�vingsoppgaver: 4.16, 4.34, 5.4, 5.52

Oppgaver: 5.66, 5.88, 5.127, Eksamen V05, oppgave 5.

Regneverkstedoppgaver: 4.54, 5.78, 5.99, 5.114

Oblig: Project 3

Tileggsoppgave: Eksamen H03, oppgave 4 (vil ikke bli gjennomg�tt p� gruppene).

 


Uke 5 (28. januar � 1. februar 2008)

Tema: Bevegelse i to- og tre dimensjoner og litt generell rotasjonsbevegelse (kinematikk).

�vingsoppgaver: 3.12, 3.29, 3.37, 9.2

Oppgaver: 3.21. 3.33, 3.40, 3.77, 3.92

Regneverkstedoppgaver: 3.30, 3.56, 3.93, 9.66

Oblig: Project 2


Uke 4 (21. � 25. januar 2007)

Tema: Endimensjonal bevegelse (kinematikk)

�vingsoppgaver: 1.32, 1.39, 1.74, 2.32, 2.66

Oppgaver: 1.90, 1.101, 2.76, 2.79, 2.83

Regneverkstedoppgaver: 1.80, 2.41, 2.88

Oblig: Project 1

Mastering Physics: Du b�r n� registrere deg i Mastering Physics og pr�ve oppgavesettet i kinematikk.


Siste oppdatering 28. februar 2008 av Anders Malthe-S�renssen