Pensum/læringskrav

Lærebok

H.D. Young og R.A. Freedman: University Physics with Modern Physics, 12th International Ed., Pearson, Addison Wesley. NB: Kjøp 12. utgave. Må kjøpes sammen med "Mastering Physics" (webstøtte).

Pensum er kapittel 1-12 + 14 + 37 samt et kompendium "Introduction to Mechanics: An integrated analytical and numerical approach" som deles ut på forelesningene.

Læreboka er tilgjengelig fra Gnist/Akademika på Blindern.

Jeg anbefaler at du kjøper lærebok sammen med Mastering Physics da jeg kommer til å legge ut oppgaver i Mastering Physics underveis i kurset. Kjøper du lærebok av en tidligere student, får du ikke Mastering Physics med deg samtidig siden denne lisensen er personlig. I så fall må du kjøpe Mastering Physics separat (koster kr 179). Du kan spørre etter denne i skranken.

Publisert 22. okt. 2007 18:02 - Sist endret 13. des. 2007 11:52