Beskjeder

Publisert 8. juni 2009 15:21

Gratulerer med vel overstått eksamen. Eksamensoppgavene samt et løsningsforslag ligger nå under tidligere eksamensoppgaver. (Det kan være feil i løsningsforslaget). Sensur vil være ferdig innen 1. juli, og finnes da på StudentWeb. God Sommer!

Publisert 3. juni 2009 15:08

Det blir før-eksamens-orakel i rom FV329 fra 12-16 på torsdag 4. juni.

Publisert 26. mai 2009 17:23

Eksamensrelevant pensum i år er kap. 1-11 + 13 i Kompendiet, som svarer til kap. 1-11 + 37 i Young & Freedman.

Publisert 21. mai 2009 13:42

Klikker-registrering ligger nå under Forelesningsnotater. Ta kontakt med foreleser dersom du mener registreringen er mangelfull.

Publisert 20. mai 2009 15:54

Kapittel 11 og 12 av kompendiet har kommet og kan hentes på ekspedisjonskontoret.

Publisert 19. mai 2009 15:38

Oblig 12 er nå lagt ut, med innleveringsfrist mandag 25. mai. Dette er eksamen H08 - en oppgave som er relevant for vårens eksamen.

Publisert 14. mai 2009 12:02

Plenumsregningen på torsdager blir fra 14.05 gjennomført i rom Ø394.

Publisert 13. mai 2009 16:17

Jeg har ved en feil lagt ut en gammel utgave av oblig 11. Dersom du allerede har løst oblig 11 slik den ligger nå (med en pendel), kan du levere denne neste uke, men kaos er ikke prioritert pensum i år. Korrekt oblig 11 dreier seg om gravitasjon og Kirkwood gaps, og den er nå lagt ut.

Publisert 7. mai 2009 00:10

Resultatet av midtveiseksamen ligger nå under Forelesningsnotater. Ta kontakt med foreleser dersom du ikke er blitt korrekt registrert.

Publisert 29. apr. 2009 11:08

Kapittel 9 og 10 av kompendiet har kommet og kan hentes på ekspedisjonskontoret.

Publisert 30. mars 2009 19:54

Gratulerer med vel overstått midtveiseksamen! Jeg håper dere følte dere har fått bruk for det dere lærte i obligene, og at dere har fått vist hva dere kan i mekanikk. Løsningsforslag ligger nå ute under tidligere eksamensoppgaver. Jeg er klar over at midtveiseksamen er lang, og at noen deloppgaver er vanskelige. Dette tar vi hensyn til når vi vurderer besvarelsene. Jeg regner med at oppgavene vil være ferdig rettet om ca. 3 uker.

Publisert 24. mars 2009 22:54

Spinntur!

Det vil bli arrangert spinntur i uke 16, fra lørdag 18. april til søndag 19. april. Informasjon om turen, finner dere på fagutvalgets hjemmeside

Publisert 24. mars 2009 11:20

Kapittel 7 og 8 av kompendiet har kommet og kan hentes på ekspedisjonskontoret.

Publisert 20. mars 2009 14:46

Midtveiseksamen er mandag 30. mars kl. 1500 og varer 3 timer. Eksamensoppgaven vil se ut som en oblig, og vil inneholde elementer av koding/programmering og tolkning av resultater fra simuleringer. Oppgaven vil ikke se ut som midtveiseksamen 2008, men vil kunne se ut som en utvidet versjon av oppgave 4 i midtveiseksamen 2008. Pensum er kap. 1-8 i kompendiet (med unntak av sidene 195-200) = kap. 1-8 i Y&F.

Publisert 20. mars 2009 14:46

Fasit til ukeoppgaver (kap. 1-7) ligger nå under Forelesningsnotater.

Publisert 11. mars 2009 16:19

Plenumsregning torsdag 12. mars blir i rom FØ159 da Store Fy er opptatt hele dagen.

Publisert 6. mars 2009 21:36

Innleveringsfristen for oblig 5 har blitt endret til mandag 16. mars. Det blir da kun en oblig knyttet til arbeid og potensiell energi. De andre obligene blir tilsvarende forskjøvet.

Publisert 28. feb. 2009 23:06

Oblig 5 ligger nå under Forelesningsnotater og på Fronter. (Oppgaven har blitt noe endret den 1. mars. Har du allerede begynt på oppgaven fra 28. feb. kan du godt levere denne, ellers bør du forsikre deg om at du har lastet ned siste versjon av obligen.)

Publisert 26. feb. 2009 13:21

Andre del av kompendiet har kommet og kan hentes på ekspedisjonskontoret.

Publisert 17. feb. 2009 02:14

Innleveringsfristen for oblig 4 er også forskjøvet med en uke, slik at fristen nå er mandag 2. mars.

Publisert 13. feb. 2009 12:35

Forelesningsplanen har blitt noe oppdatert. Det blir ikke forelesninger onsdag 18. februar og mandag 23. februar. Oblig-innleveringene har også blitt endret, slik at det blir ingen oblig-innlevering den 2. mars. Neste del av kompendiet blir lagt ut digitalt i løpet av helgen og vil være tilgjengelig på ekspedisjonskontoret i løpet av neste uke.

Publisert 4. feb. 2009 16:04

Da det har vært noen spørsmål til oblig2 har jeg lastet opp en ny versjon med noen mindre rettinger på Fronter-sidene.

Publisert 2. feb. 2009 23:02

Det har vært en inkonsistens i nummereringen av projekt-oppgavene i obligene. Denne er nå rettet opp, og nummerering i obligene og i boken er nå den samme.

Publisert 23. jan. 2009 14:49

Basert på den forventede fremdriften på forelesningene, har jeg nå flyttet innleveringsfristen for samtlige obliger med en uke. Jeg har også endret noe i ukeoppgavene til neste uke. Dette bør gi de fleste tid til å bli vant til å skrive enkle programmer for å løse fysikk-problemer.

Publisert 20. jan. 2009 00:14

Filen "ballmotion.d" til oppgave 1.2 er nå lastet opp.