Basert på den forventede fremdriften …

Basert på den forventede fremdriften på forelesningene, har jeg nå flyttet innleveringsfristen for samtlige obliger med en uke. Jeg har også endret noe i ukeoppgavene til neste uke. Dette bør gi de fleste tid til å bli vant til å skrive enkle programmer for å løse fysikk-problemer.

Publisert 23. jan. 2009 14:49 - Sist endret 8. juni 2009 15:22