Det har vært en inkonsistens …

Det har vært en inkonsistens i nummereringen av projekt-oppgavene i obligene. Denne er nå rettet opp, og nummerering i obligene og i boken er nå den samme.

Publisert 2. feb. 2009 23:02 - Sist endret 8. juni 2009 15:22