Midtveiseksamen er mandag 30. mars …

Midtveiseksamen er mandag 30. mars kl. 1500 og varer 3 timer. Eksamensoppgaven vil se ut som en oblig, og vil inneholde elementer av koding/programmering og tolkning av resultater fra simuleringer. Oppgaven vil ikke se ut som midtveiseksamen 2008, men vil kunne se ut som en utvidet versjon av oppgave 4 i midtveiseksamen 2008. Pensum er kap. 1-8 i kompendiet (med unntak av sidene 195-200) = kap. 1-8 i Y&F.

Publisert 20. mars 2009 14:46 - Sist endret 8. juni 2009 15:22