Beskjeder - Side 2

Publisert 19. jan. 2009 16:43

Jeg anbefaler dere å levere obligene skriftlig, da dette tar kortere tid i begynnelsen. Dersom dere skulle ønske å levere elektronisk er LaTeX et utmerket verktøy for typesetting. Dere kan finne en introduksjon til LaTeX her Jeg har også lagt ut kildekoden til Oblig1 under Forelesningsnotater.

Publisert 19. jan. 2009 13:38

I oblig 1 oppgave f vil akselerasjonen gå mot uendelig når hastigheten går mot null -- dette er ikke en trykkfeil, men slik modellen er ment å være. Merk at dere kan godt bruke a0 = mud*g = 0.49 som en mer realistisk verdi, dersom dere ønsker det.

Publisert 16. jan. 2009 13:24

Kompendiene har nå kommet og kan hentes på ekspedisjonskontoret, V144, i Fysikkbygningen.

Publisert 14. jan. 2009 17:31

Innleveringsfrist for første oblig er mandag 26. januar. Du finner obligene under "Forelesningsnotater", under Gruppoppgaver (nummerering refererer til kompediet), samt på ClassFronter sidene til kurset.

Publisert 14. jan. 2009 15:29

Gruppeundervisningen begynner mandag 19. januar, og plenumsregning begynner torsdag 29. januar.

Publisert 13. jan. 2009 12:16

Trykkingen av Kompendiet er noe forsinket. Det blir først levert onsdag eller torsdag. Jeg har derfor lagt ut kapittel 1 digitalt under "Forelesningsnotater". Her finner dere også notatene knyttet til de første to forelesningene.