Beskjeder

Publisert 8. juni 2010 14:06

Gratulerer med vel overstått eksamen. Eksamensoppgaver og løsningsforslag ligger nå under Tidligere eksamensoppgaver. God sommer!

Publisert 4. juni 2010 01:29

Orakeltjeneste: Det blir orakel som kan svare på dine spørsmål før eksamen. Rom FØ443A/B fredag 4. juni kl. 12-14 og mandag 7. juni kl. 12-14. Lykke til på eksamen!

Publisert 19. mai 2010 01:56

Antall klikk er nå fastsatt for semesteret. Du finner antall klikk her , og antall riktige klikk her . Takk for innsatsen!

Publisert 19. mai 2010 01:54

Siste forelesning er onsdag 19. mai. Jeg kommer da til å repetere de viktigste delene av pensum. Dersom det er noe du ønsker belyst, kan du sende en email til foreleser om dette.

Publisert 10. mai 2010 17:30

Fasit til samtlige obliger er nå lagt ut under Undervisningsmateriale.

Publisert 21. apr. 2010 12:10

Antall klikk registrert frem t.o.m. 19 april finner du her . Gi beskjed dersom du tror det er noe galt med registreringen, eller dersom du ikke finner ditt klikkernummer på listen.

Publisert 16. apr. 2010 02:06

Resultatene fra midtveiseksamen foreligger nå her (Kandidatnummer er til venstre, og score fra 0-100 til høyre). Foredelingen kan du se her . Resultatene viser at det var vanskelig å score over 80% fordi noen av deloppgavene i oppgave 1 falt vanskelig for mange. Basert på en vurdering av vanskelighetsgraden av denne eksamen vil en A trolig kreve en score på minst 75%-80%. Resultatet fra midtveiseksamen teller teller 1/4 av den endelige scoren som brukes til å sette karakteren i kurset.

Publisert 7. apr. 2010 16:24

Antall klikk registrert på klikkere frem t.o.m. 6 april finner du her . Gi beskjed dersom du tror det er noe galt med registreringen, eller dersom du ikke finner ditt klikkernummer på listen.

Publisert 22. mars 2010 18:53

Gratulerer med vel overstått midtveiseksamen. Oppgaven og løsningsforslag ligger nå under "Tidligere Eksamensoppgaver". God Påskeferie!

Publisert 2. mars 2010 15:47

Grand Challenge: Møter for prosjektene på torsdag. Sjekk wiki-sidene for løpende informasjon om tider og for diskusjoner på møtene.

Publisert 1. mars 2010 13:52

Da er kompendiet endelig trykket. Du kan hente din kopi på ekspedisjonskontoret på Fysisk Insitutt.

Publisert 22. feb. 2010 01:29

Oblig 5 er nå lagt ut. For de som er interessert i Grand Challenge prosjektet, eller i å få en forståelse for hvor forskningsfronten er, kan dere se på siste del av obligen. Den modellen vi der utvikler er ganske lik en kjent modell for friksjon (og jordskjelv) som kalles Burridge-Knopoff modellen (R. Burridge og L. Knopoff, 1967). Det er en slik modell, men med en noe annen underliggende mikroskopisk modell for friksjon, som ble brukt i artikkelen i Phys. Rev. Lett. som vi skal ta som utgangspunkt i prosjekt 1.

Publisert 22. feb. 2010 01:25

Merk at det ikke er forelesninger denne uken - slik det også er annonsert på forelesningsplanen. Gruppene går som normalt, og det er også ny oblig - oblig05 - til neste uke.

Publisert 18. feb. 2010 10:33

Plenumsregning utgår idag, da det arrangeres Cern Master Class i Store Fy.

Publisert 17. feb. 2010 10:56

Prosjektbeskrivelser for Grand Challenge prosjektene foreligger nå, samt en beskrivelse av hvordan du melder deg på et prosjekt.

Publisert 11. feb. 2010 00:31

Jeg har foretatt en liten endring i anbefalte oppgaver for denne uken som reflekterer nummereringen i kompendiet slik dere finner det under Undervisningsmateriale. Dere finner nå korrekte oppgaver under Gruppeoppgaver.

Publisert 3. feb. 2010 10:13

Grand Challenge: Vi møtes etter forelesningen i dag for å diskutere prosjektet og ta en tur til det nye rommet for studentforskningsaktiviteten.

Publisert 18. jan. 2010 00:56

De første kapitlene fra læreboken kan nå lastes ned, og oppgavene til de første gruppetimene er lagt ut under Undervisningsmateriale

Publisert 18. jan. 2010 00:06

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning den 18. januar. Dersom du ikke kan møte, må du sende en mail til studieinfo@fys.uio.no . Vi sees!