Gruppeoppgaver:

Her finner du gruppeoppgavene som gjennomg�s p� gruppene i den oppgitte uken. Oppgavene best�r av flere komponenter:

         �vingsoppgaver er enkle oppgaver du b�r gj�re for � kontrollere at du har forst�tt temaet. Disse vil normalt ikke bli gjennomg�tt p� gruppene.

         Oppgaver er litt mer kompliserte oppgaver som studentene fors�ker � l�se f�r gruppetimene, og som s� vil bli l�st i fellesskap p� gruppene.

         Obligatoriske oppgaver blir fortl�pende lagt ut.

Det blir gitt endel flere oppgaver enn det er realistisk � gjennomg� p� gruppene.


Uke 22 (31. mai� 4. juni 2010)

Ingen gruppeundervisning, kun orakeltjeneste

Repetisjonsoppgaver: Eksamen H09 (legger f�rst ut i denne uken).


Uke 21 (24. mai� 28. mai 2010)

Tema: Spesiell relativitetsteori

�vingsoppgaver:

Oppgaver:

Eksamensoppgaver:V08-1e, H07-1b, V07-1f, V06-O3, V03-O5

Ekstran�tt:


Uke 20 (17. mai� 21. mai 2010)

Tema: Gravitasjon, Likevekt, Elastisitetsteori

�vingsoppgaver:

Oppgaver:

Eksamensoppgaver: (Spinn): V04-O5, H07-O1e�� (Gravitasjon): V04-O1f1, (Likevekt og Elastisitet): V04-O4, H05-O4B, H06-O5, H07-1d, H07-O2

Ekstran�tt:


Uke 19 (10. mai� 14. mai 2009)

Tema: Fiktive krefter, Likevekt

�vingsoppgaver: 12.1,12.3

Oppgaver: 12.2,12.7,12.8

Eksamensoppgaver:V07-O3, V08-O3

Ekstran�tt:


Uke 18 (03. � 07. mai 2010)

Tema: Stive legemers dynamikk

�vingsoppgaver:

Oppgaver: 11.4, 11.5

Eksamensoppgaver:

Ekstran�tt:


Uke 17 (26. april � 30. april 2010)

Tema: Massesenter og rotasjon

�vingsoppgaver:

Oppgaver: 11.2

Eksamensoppgaver: V05-3, V05-O2, V06-O2, H07-O3, H07-O4

Ekstran�tt:


Uke 16 (19. � 23. april 2010)

Tema: Rotasjon og spinn

�vingsoppgaver: 10.1, 10.4, 11.1

Oppgaver: 10.5, 10.11, 11.2

Eksamensoppgaver:

Ekstran�tt:


Uke 15 (12. april � 16. april 2010)

Tema: Kollisjoner og massesenter

�vingsoppgaver: 8.2, 9.1, 9.2

Oppgaver: 8.10, 9.4, 9.10, 9.11

Eksamensoppgaver: V02-O1a, H04-O3, H99-O2

Ekstran�tt: H92-O2


Uke 12 (22. � 26. mars 2010)

Tema: Midtveiseksamen

Repetisjonsoppgaver: M09, M08-O2, M08-O4


Uke 11 (15. � 19. mars 2010)

Tema: Potensiell energi, Bevegelsesmengde og kollisjoner

�vingsoppgaver: 7.6, 7.8, 8.1

Oppgaver: 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 8.5

Eksamensoppgaver: V08-O2,O4, V05-1a,b, H04-O3

Ekstran�tt:


Uke 10 (8. � 12. mars 2010)

Tema: Arbeid og kinetisk energi

�vingsoppgaver: 7.1

Oppgaver: 7.3, 7.4, 7.5

Eksamensoppgaver: Eksamen H99, oppgave 3

Ekstran�tt:


Uke 9 (1. � 5. mars 2010)

Tema: Newtons lover og betinget bevegelse.

�vingsoppgaver: 6.2

Oppgaver: (fortsatt fra forrige uke) + 6.3, 6.6, 6.8, 6.12, 6.13

Eksamensoppgaver: H92-1a,b

Ekstran�tt:


Uke 8 (22. � 26. februar 2010)

Tema: Newtons lover i to og tre dimensjoner, betinget bevegelse

�vingsoppgaver: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.4

Oppgaver: 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 5.6, 5.7, 5.10, 5.11

Eksamensoppgaver: V05-5


Uke 7 (15. � 19. februar 2010)

Tema: Kinematikk i to og tre dimensjoner, Newtons lover i to og tre dimensjoner

�vingsoppgaver: 3.1,3.11

Oppgaver: 3.2, 3.6, 3.9, 3.12, 3.13

Eksamensoppgaver: V07-1c, M08-1a,b (V07 = V�ren 2007, M08 = Midtveis 2008)

Ekstran�tt: To partikler med masse m=0.1kg er bundet sammen med en fj�r med fj�rkonstant k=100N/m og likevektslengde 0.01m. Begge partiklene starter i ro og fj�ren er i likevekt. En ytre kraft F=1000N virker i 1 sekund p� en av partiklene i retning mot den andre partikkelen. Finn posisjonene til begge partiklene som funksjon av tiden fra t=0s, n�r den ytre kraften begynner � virke.


Uke 6 (8. � 12. februar 2010)

Tema: Newtons lover (en dimensjon)

�vingsoppgaver: 2.4, 2.5, 2.7, 2.15

Oppgaver: 2.8, 2.9, 2.12 (bruk k_v = 1.2Ns/m og m_B = 1kg i oppgave d), 2.17


Uke 5 (1. � 5. februar 2010)

Tema: Kinematikk 1d, Newtons lover (en dimensjon).

�vingsoppgaver: 2.1, 2.2, 2.3

Oppgaver: 1.2,1.11, 2.8


Uke 4 (25. � 29. januar 2010)

Tema: Endimensjonal bevegelse (kinematikk)

�vingsoppgaver: 1.1, 1.3, 1.17

Oppgaver: 1.7, 1.10, 1.13, 1.14


Siste oppdatering 4. januar 2010 av Anders Malthe-S�renssen