Blog/Facebook

I kurset bruker vi en blog for å gjøre det lettere for meg å nå dere, og for dere å nå meg. Jeg ønsker å bruke blog'en til:

  • Å fortelle på forhånd om hva vi skal ta opp på hver enkelt forelesning. Dette bør du lese før forelesningen, slik at du begynner å tenke på forelesningen -- selv om du kun setter av 5-10 minutter til dette vil det gjøre at du lærer bedre på forelesningen
  • Å fortelle når jeg legger ut nye obliger eller gjør endringer i kursets undervisning - slik at du kan følge dette på ett sted
  • Å svare på spørsmål eller forklare ting som har allmenn interesse, både spørsmål jeg får i timen og spørsmål på blog'en
  • Å komme med hint eller innspill til obliger
  • Å få innspill til ting jeg bør ta opp på forelesningen
  • Å få tilbakemeldinger på undervisningen og kurset, men da helst ting jeg kan gjøre noe med

Jeg vil forsøke å svare på spørsmål som kommer inn, men kan ikke garantere at alle spørsmål blir besvart.

Dere kan følge blog'en på http://blogg.uio.no/mn/fys/fys2160/ eller ved å søke på fys2160 på Facebook.

Jeg har opprettet en Facebook side (Page, ikke Group) for å gjøre det enkelt for dere å følge blog'en, men jeg ønsker fortrinnsvis å holde diskusjonen på blog'en. Dessverre er Facebook laget slik at dere må trykke Like for å kunne følge siden. Slik er det, det betyr ikke at dere behøver å like faget. Det er fullt mulig å følge en RSS-feed fra blog'en på din egen newsfeed på facebook uten å trykke like, men det overlater jeg til dere å finne ut hvordan dere gjør. Løsningen med en fysmek side virker i alle fall uten problemer.

 

Publisert 5. des. 2011 19:35 - Sist endret 17. aug. 2013 00:52