Grand Challenge prosjektet

Dersom du ønsker en ekstra utfordring vil jeg invitere deg til "Grand Challenge" prosjektet. Her vil vi sammen angripe et aktuelt forskningsproblem med ambisjon om å bidra på den internasjonale forskningsarenaen. Dette vil kreve en ekstra innsats fra deg, men du vil få en verdifull og interessant erfaring, bli med i et spennende miljø, og, dersom vi lykkes, kanskje få dine resultater publisert i internasjonal forskningsliteratur.

Prosjektet vil være basert på det du lærer i kurset, samt det du har lært i inf1100, men vil kreve noe større programmeringsinnsats. Prosjektet vil dekke hoveddelen av pensum, men det kan i tillegg være nødvendig å gjøre noen obliger for å dekke hele pensum.

Vi kommer til å arbeide ut fra rom FØ443B som er utrustet med PC'er. Deltagere i prosjektet vil få nøkkel til rommet.

Husk at forskning er en internasjonal konkurranseidrett hvor det eneste som teller er å komme først. Derfor er det først etter at vi har publisert resultatene at vi snakker åpent om dem. Før det diskuterer vi fritt internt, men vi begrenser diskusjoner med utenforstående. Hvis dere skulle gjøre interessante funn vil dere ikke risikere at noen andre kommer dere i forkjøpet. Problemstillinger eller kode skal derfor IKKE postes utenfor wiki'en.

Det ligger litt informasjon om prosjektene under, men ikke så mye, mer følger på wiki-sidene og under diskusjonene.

Prosjekt 1: "Onset of dynamic friction" (Innen dette prosjektet er det mulig å utvikle flere parallelle underprosjekter)

En viktig del av arbeidet er at vi lærer oss å arbeide sammen. Det er ikke meningen at jeg skal lede arbeidet - det skal ledes og gjøres av dere, men veiledes av meg! Dere må derfor selv finne ut av hvordan dere vil organisere dere. Det kan f.eks. være nyttig å la flere mindre undergrupper angripe problemet med forskjellige koder - slik at dere finner en effektiv løser - eller dere kan velge å dele opp problemet i forskjellige delproblemer. Jeg forventer f.eks. at dere formidler informasjon som blir gitt i møter med meg til alle på gruppen ved at dere skriver oppsummeringer på wiki'en til prosjektet. Wiki'en vil dessuten være et godt hjelpemiddel til å diskutere prosjektet fortløpende.

Jeg setter av en time veiledning i uken på hvert prosjekt, og dere vil også bli fulgt opp av prosjekt-lærere som hjelper dere med programmering og analyse.

Aktiv deltagelse i prosjektet vil gi dere bedre innsikt i fysikk og mekanikk - en innsikt som går ut over det dere skal prestere på eksamen. Men dere skal likevel prestere på eksamen, og det krever øvelse på eksamensrelevante problemer. Det er i den dialogen med gruppelæreren at dere lære hva som er viktig for eksamen. I prosjektet lærer dere mer om hva som er viktig og spennende i fysikk.

Publisert 5. des. 2011 19:15 - Sist endret 16. feb. 2012 11:46