Fysikkforum

Fysikkforum er et forum for fysikkinteresserte og fysikkstudenter ved UiO. Her har du muligheten til å diskutere fysikk mer generelt, men også fys-mek1110 spesielt.

Dette er en god mulighet til å diskutere og dele erfaringer knyttet til undervisning og oppgaver i kurset. Jeg synes det er fint dersom dere diskuterer oppgavene, også obligene, her, men jeg håper dere ikke legger ut hele løsninger før fristen løper ut. Forumet gir muligheter til å skrive inn matte i teksten, så dere bør ha alle verktøy dere trenger til å stille og svare på spørsmål.

Det er nyttig å lære seg å samarbeide ved hjelp av digitale samarbeidsmidler, men det er samtidig viktig å lære hensiktsmessige digitale samarbeidsformer. Det kan være lurt å tenke på et slikt forum som et fysisk rom hvor du diskutere fysikk - og prøve å legge diskusjonen deretter. Dersom noen spør deg om en oppgave er det enkelt, men ikke så fruktbart i et læringsperspektiv, å legge ut ferdig svar på oppgaven. Dette fører dessverre til at den som spør lærer langt mindre enn om hun hadde snakket eller diskutert spørsmålene direkte med den som svarer, men det er også en tapt mulighet for den som legger ut svaret, fordi forskning viser at det ofte er den som bruker tid på å forklare som har størst læringsutbytte.

Bruk denne muligheten til å reflektere over hvodan du kan bidra i et digitalt læringsfellesskap på en god måte og invester tid i diskusjoner. Det er slik du lærer fysikk, og det er også slik vi arbeider med fysikk som fag.

Publisert 5. des. 2011 19:35