Bruk av klikkere i Fys-mek1110

I Fys-mek1110 bruker vi ”klikkere” som lar deg som student ta aktivt del i undervisningen. En ”klikker” er en infrarød ”fjernkontroll” som gjør at du kan svare på flervalgsspørsmål som stilles av foreleser. Svarene fra alle studentene registreres umiddelbart, og fordelingen av svar på de ulike alternativer vises umiddelbart på storskjerm.

Vi ønsker å bruke klikkere for at du som student skal lære bedre. Det gir oss muligheten til å bryte opp forelesningene med spørsmål som krever at du umiddelbart anvender det du har lært til å resonnere om problemer i fysikk. Spørsmålene vil i hovedsak være kvalitative. De vil ikke kreve at du slår opp i klikkerelæreboken, og vil teste de viktigste konseptene som gjennomgås.

System

Vi bruker et system som heter PRS fra Interwrite. Systemet består av klikkere, som du får utdelt, mottagere, og programvare på en tilkoblet PC. Spørsmålene vil fremkomme på en storskjerm, og du vil ha en begrenset tid til å svare på spørsmålet. For å svare må du rette klikkeren mot en av mottagerne. Mens du svarer vil skjermen vise en matrise, hvor hver enkelt mottager har sin faste plass. Når du har svart vil det registreres ved at fargen på ditt element i matrisen skifter. En oversikt over matrisen vil legges ut så snart alle har blir registrert. Du kan svare inntil 3 ganger innen tidsfristen – det er kun det siste svaret som teller.

Deltagelse og anonymitet

Dine svar på hver enkelt spørsmål vil være anonymisert. Svarene vil kunne bli brukt i anonymisert form i forskningsøyemed, men de vil ikke ha noen innflytelse på karakteren i kurset.

Dersom du deltar aktivt i undervisningen i kurset ved å svare med klikkeren vil du få fritak for en obligatoriske innleveringsoppgave. For å oppnå dette kreves at du minst har svart på 75% av spørsmålene som er blitt stilt i løpet av semesteret.

Utlevering, registrering, og innlevering

Du vil kunne låne klikkere på Fysisk bibliotek, som du finner i første etasje i vestfløyen av Fysikkbygningen. Hver klikker har et unikt identifikasjonsnummer som står på baksiden av klikkeren. Når du får klikkeren vil vi registrere ditt navn og klikkernummer. Det er denne registreringen som danner grunnlaget for registrering av deltagelse i undervisningen. Pass derfor på at du ikke bytter klikker med andre i løpet av semesteret. Klikkeren skal returneres til Fysisk bibliotek etter siste forelesning. Dersom klikkeren går i stykker eller du mister den, må du kontakte Fysisk bibliotek.

 

Publisert 5. des. 2011 19:33