Obligatoriske innleveringsoppgaver

Vi tilbyr nær ukentlige obligatoriske innleveringsoppgaver i Fys-mek1110. De obligatoriske oppgavene fokuserer på en enkelt ”case” og belyser problemet med både analytiske og numeriske metoder. Oppgavene er svært eksamensrelevante.

Godkjente obliger er et krav for å kunne ta eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må du tilfredsstille to krav:

1. Du må ha godkjent minst 7 obliger (minst  6 obliger dersom du har svart på 75% av klikkerspørsmålene)

2. Du må ha godkjent minst 3 obliger av obligene 1-5, oblig 6, og minst 3 obliger av obligene 7-11

Oppgavetekst

Du finner oppgavetekstene under undervisningsmateriale.

Innlevering

Du kan levere obligene skriftlig på ekspedisjonskontoret på Fysisk Institutt. Husk da å merke obligen tydelig med ditt navn og hvilken gruppe du er på. Alternativt kan du levere obligen elektronisk.

Retting

Du kan se om dine obliger er godkjent på https://tid.uio.no/retting.php?student. Obligen rettes av din gruppelærer og gjennomgås på plenumsregningen uken etter. Du vil derfor i hovedsak få en normativ evaluering som gir deg tips om hvordan du kan forbedre din besvarelse. Dersom en oblig ikke blir godkjent er det ikke anledning til å levere den inn på nytt – du må da gjøre en annen oppgave i stedet for å få et tilstrekkelig antall obliger godkjent. Siden vi kun krever ca. 1/2 av oppgavene godkjent burde det gå greit.

Selvstendig arbeid og ”Erklæring om fusk”

Hver enkelt oppgave skal være skrevet av studenten selv. Dersom du har samarbeidet med en annen student om løsning av oppgaven eller om programmering må du føre opp hvem du har samarbeidet med. Selve besvarelsen må likevel være din egen. Ved innlevering av den første obligen må du også underskrive ”Erklæring om fusk og bruk av undervisningsmateriale”, og levere denne sammen med obligen.

Klikker-bonus

Dersom du har deltatt aktivt i undervisningen ved å klikke på mer enn 75% av klikker-spørsmålene vil du få fritak for en oblig, og du trenger da kun å ha 6 godkjente obliger for å gå opp til eksamen.

Innleveringsfrister

Du finner innleveringsfristene på forelesningsplanen.

Publisert 5. des. 2011 19:36 - Sist endret 19. jan. 2012 12:23