Gruppeoppgaver

Gruppeoppgavene er listet i undervisningsplanen. De oppgavene som er listet gjennomgås på gruppene i den oppgitte uken. Oppgavene består av flere komponenter:

·         Diskusjonsoppgaver er problemstillinger som blir delt ut og diskutert på gruppene.

·         Øvingsoppgaver er enkle oppgaver du bør gjøre for å kontrollere at du har forstått temaet. Disse vil normalt ikke bli gjennomgått på gruppene.

·         Oppgaver er litt mer kompliserte oppgaver som studentene forsøker å løse før gruppetimene, og som så vil bli løst i fellesskap på gruppene.

·         Obligatoriske oppgaver dekker pensum og det blir gitt detaljerte tilbakemeldinger.

Det blir gitt endel flere oppgaver enn det er realistisk å gjennomgå på gruppene.

 

Publisert 22. feb. 2012 21:34