Innleverinsfrist til oblig 9 og 10

Dere har sikker lagt merke til at pensumet i obligene ligger litt mer foran i forhold til forelesningene og ukesoppgavene enn det har vært i begynnelsen av semesteret. Det fører til at det er ikke nok tid for å øve seg på det nye pensumet i gruppetimene før obligen må leveres. Vi utsetter derfor leveringsfristen til oblig 9 og 10 med en uke. På denne måten får dere tid neste uke å jobbe med spinn og kraftmoment før oblig 9 (prosjekt 16.1) leveres mandag, 29. april. Innleveringsfristen til oblig 10 er mandag, 6. mai (se også forelesningsplan på semestersiden). Jeg beklager at dette har skjedd og at denne beskjeden kommer sent i forhold til den opprimelige innleveringsfristen, men jeg håper at dere er enige at utsettelsen er fornuftig.

Publisert 18. apr. 2013 19:14