Obligatoriske innleveringsoppgaver

Vi tilbyr nær ukentlige obligatoriske innleveringsoppgaver i Fys-mek1110. De obligatoriske oppgavene fokuserer på en enkelt ”case” og belyser problemet med både analytiske og numeriske metoder. Oppgavene er svært eksamensrelevante.

Godkjente obliger er et krav for å kunne ta eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må du tilfredsstille to krav:

1. Du må ha godkjent minst 6 obliger.

2. Du må ha godkjent minst 2 obliger av obligene 1-4, oblig 5, og minst 3 obliger av obligene 6-10.

Oblig 5 vil fungere som en slags midtveiseksamen, og må være bestått for å gå opp til eksamen. Det er mulig å innlevere fellesbesvarelse for inntil tre studenter for vanlige obliger. Oblig 5 kreves individuell innlevering.

Oppgavetekst

Du finner oppgavetekstene under undervisningsmateriale.

Innlevering

Obligene leveres på ekspedisjonskontoret ved Fysisk institutt. Det er svært viktig at du skriver fullt navn og gruppenummer på besvarelsen. Bruk denn forsiden til innlevering. Hvis du ønsker å levere elektronisk, så kan du avtale denne muligheten med din gruppelæreren. I denne tilfelle er det viktig at besvarelsen leveres som én eneste fil i pdf-format. Det vil si at programlistinger og figurer må bakes inn i dette ene dokumentet og ikke leveres som enkeltfiler (heller ikke som enkeltfiler pakket sammen til en zip- eller tar-fil).

Retting

Obligen rettes av din gruppelærer og du kan få tilbakemelding om besvarelsen din i gruppetimen. Dersom en oblig ikke blir godkjent er det ikke anledning til å levere den inn på nytt – du må da gjøre en annen oppgave i stedet for å få et tilstrekkelig antall obliger godkjent. Siden vi kun krever ca. 1/2 av oppgavene godkjent burde det gå greit.

Selvstendig arbeid og ”Erklæring om fusk”

Hvis du leverer din egen besvarelse så skal hver enkelt oppgave være skrevet av deg selv. Dersom du har valgt en fellesinnlevering med opptil to andre studenter, så forutsettes at dere har løst oppgaven i felleskap og alle medlemmer av gruppen har bidratt til besvarelsen i sin helhet. Ved innlevering av den første obligen må du også underskrive ”Erklæring om fusk og bruk av undervisningsmateriale”, og levere denne sammen med obligen.

Innleveringsfrister

Du finner innleveringsfristene på forelesningsplanen.

 

Publisert 7. jan. 2013 00:28 - Sist endret 7. jan. 2013 00:28