Undervisningsmateriale for Fys-mek1110 v�ren 2013

Forelesninger:

15.01. 17.01. 22.01. 24.01. 29.01. 31.01. 05.02. 07.02. 12.02. 14.02.

19.02. 21.02. 26.02. 28.02. 12.03. 14.03. 02.04. 04.04. 09.04. 11.04.

16.04. 18.04. 23.04. 25.04. 30.04. 02.05. 07.05. 14.05. 16.05. 21.05.

formelark

Eksamen:

Eksamen V�r 2013 med l�sningsforslag

Obliger:

Forside for innlevering av obliger (for innlevering p� papir).

Oblig01  Oblig02  motion1.d  motion2.d Oblig03 Oblig04

Oblig05 (midtveis-oblig)

Oblig06 Oblig07 Oblig08 Oblig09 Oblig10

Data filer:

therocket.dat  rocket.m sandkorn.m

massonspring.m bounceball.m bungee.m

boat.m boatvelocity.d kast3.m

kastluft.m kastsprett.m komet3.m sentral.m

numpot.m

impuls.m billard.m

fallingspring.m stav.m