Installasjon av MATLAB på Ubuntu


Åpne en terminal på laptopen din. Du starter i hjemmemappen på laptopen din. Logg på en RHEL-6 maskin på UIO via ssh (eks. laser,multimeter,transistor) og komprimer matlabfilen slik:

ssh -Y <uio_username>@laser.uio.no
tar -cvf matlab.tar /opt/app-sync/matlab
logout

Du er nå tilbake på laptopen. Lag gjerne en mappe til matlab:
mkdir matlab

Kopier over tar-filen fra uio-hjemmeområdet og pakk den ut:

scp <uio_username>@laser.uio.no:~/matlab.tar ~/matlab
tar -xvf matlab.tar

Deretter kan du gjøre følgende for å kunne åpne matlab hvor som helst fra terminalen:

nano ~/.bashrc

Skroll helt til bunnen av .bashrc filen i terminalvinduet og skriv inn path-en til matlab,
sannsynligvis vil den se ut noe som dette:

alias matlab=/home/<laptop_username>/matlab/opt/app-sync/matlab/bin/matlab

avslutt nano med ctrl+x

Da burde du kunne åpne matlab fra terminalen ved å skrive:

matlab &

Publisert 10. jan. 2019 15:29 - Sist endret 10. jan. 2019 16:12