Beskjeder

Publisert 16. juni 2020 15:11

Eksamensresultater finner du her. ...

Publisert 4. juni 2020 15:40

Vi er nå godt i gang med eksamensretting. Jeg har lest allerede mange besvarelser, og jeg må bare gi litt ros: Jeg er imponert over hva dere har fått til! De fleste besvarelsene er virkelig gode! Problemstillingene har vært omfattende og dels krevende, men dere har taklet det bra. De fleste besvarelsene jeg har lest viser god forståelse av stoffet, og mange har levert en skikkelig bra diskusjon av problemstillingene. Det er en glede å lese gjennom såpass gode besvarelser og se hvor mye dere har lært! Vi prøver å få resultatene klar så fort som mulig.

I mellomtiden ønsker vi å få tilbakemelding om FYS-MEK kurset fra dere. Jeg har laget en ny spalte på padlet og inviterer alle å skrive et lite innlegg om hva du synes om kurset: Hva fungerte bra, hva fungerte ikke bra, hva kan vi gjøre bedre? Hva likte du, og hva likte du ikke? Det var jo en vanskelig situasjon med nedstengn...

Publisert 2. juni 2020 11:23
Publisert 25. mai 2020 10:08

Da er hjemmeeksamen i gang. Først ønsker jeg å si: LYKKE TIL!

Jeg minner om at det skal brukes et nettskjema for spørsmål om eksamen: https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/brukerstotte-eksamen-v20.html

Ved behov setter vi opp et zoom møte i løpet av uken for å svare på spørsmål. I så fall får du beskjed om det i god tid.

Publisert 14. mai 2020 10:21

Du kan finne mer informasjon og noen tips til den avsluttende hjemmeeksamen her.

Publisert 3. apr. 2020 10:29

I FYS-MEK1110 vil avsluttende skriftlig skoleeeksamen bli gjort om til skriftlig hjemmeeksamen på grunn av situasjonen knyttet til korona-viruset. Hjemmeeksamenen vil begynne samme dag som eksamen normalt skulle vært, og innleveringsfrist blir 7 dager (1 uke) etter. Arbeidsomfanget vil normalt tilsvare inntil 2 dagsverk, med alle hjelpemidler tillatt. Du vil få nærmere beskjed om hvordan dette settes opp rent praktisk etter påske.

Karakteren som gis i emnet denne våren er Bestått/Ikke bestått. Dette er i tråd med retningslinjene som er fastsatt av MN fakultetet. MN fakultetets nettside om eksamen våren 2020 finner du her: https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/eksamen-2020.html

Du kan lese mer om inspera her: https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/

Dersom du har spørsmål så kontakt...

Publisert 26. mars 2020 14:33

Som student i FYS-MEK1110 inviteres du til å svare på en undersøkelse i forbindelse med forskningsprosjektet IMPEL. Dette er en undersøkelse for å kartlegge hvordan studenters motivasjon for å lære fysikk henger sammen med ulike undervisnings- og læringssituasjoner. Det er en kort undersøkelse (10-15 min), og den krever ingen faglige forkunnskaper.

Lenke til undersøkelsen: 

https://nettskjema.no/a/144239 

Publisert 24. mars 2020 12:41

Jeg har fått en del spørsmål om kravene for obligatoriske innleveringer og vil derfor presisere:

Siden spinnturen måtte avlyses, og siden vi var i tvil om hvordan gruppeundervisning kunne fortsette mens universitetet er stengt, så har jeg sagt at det holder med 4 oblig poeng (istedenfor 5) som krav for å gå opp til slutteksamen. Du må altså få 4 av 6 mulige innleveringsoppgaver godkjent. Prosjektoppgaven i molekylærdynamikk teller som 3 poeng.

Vi gjennomfører gruppetimene på nettet ved hjelp av Zoom. Her finner du en installasjonsveiledning og instruksjoner. Vi beholder ordningen hvor du får en ekstra oblig-poeng for regelmessig deltakelse i gruppetimen. Dersom du deltar i minst 10 av 15 gruppetimer i løpet av semesteret får du en ekstra poeng. I så fall holder det altså med bare 3 godkjente innleveringsoppgaver.

Alle 6 innlevering...

Publisert 16. mars 2020 23:00

Vi ønsker å få en liten tilbakemelding fra deg som ønsker å levere prosjektoppgaven. Vennligst send en epost til meg, med kopi til Tommy Myrvik og Even Nordhagen, for å bekrefte at du ønsker å levere oppgaven. Fint om du nevner hvem du leverer sammen med dersom du har en samarbeidspartner. Det vil gjøre det enklere for oss å sette opp devilry for innleveringen.

Vi hadde satt innleveringsfristen til fredag, 27. mars. Vennligst gi oss et hint om du klarer å levere innen fristen, eller om du har behov for en liten utsettelse. (Vi er klar over at omstendighetene er vanskelige, og er derfor litt fleksibel.)

Hvis du trenger hjelp kan du sende spørsmål med epost til Tommy og Even. De vil enten svare med epost, eller eventuell sette opp et videomøte for å hjelpe. Ved behov kan vi også sette opp et videomøte for hele prosjektgruppen.  

Publisert 16. mars 2020 22:26

Vi jobber med å få digital undervisning på plass. Vi kommer å tilby både forelesninger og gruppetimer på nett. I tillegg har jeg planer om å lage ekstra materiale, for eksempel en mer grundig gjennomgang av oppgaver med forklaringer. Vi trenger litt tid for å få det tekniske og det organisatoriske på plass, men jeg regner med at vi er klare for å fortsetter med undervisning neste uke etter plan. Jeg legger ut en ny beskjed med mer konkret informasjon snart, sannsynligvis i morgen (tirsdag). I mellomtiden anbefaler jeg å jobbe med oblig 4.

Publisert 12. mars 2020 16:28
Publisert 12. mars 2020 12:04

All gruppeundervisning avlyses på grunn av koronaviruset inntil videre....

Publisert 11. mars 2020 22:10