Gruppetimer og ukesoppgaver

Gruppetimene er en viktig del av undervisningstilbudet, der du diskuterer og løser problemstillinger sammen med dine medstudenter i smågrupper. Gruppetimene fordyper stoffet fra forelesningene og forbereder deg til å mestre obligatoriske innleveringsoppgaver og eksamensoppgaver. Det er en tydelig korrelasjon mellom aktiv deltagelse i gruppetimene og gode eksamensresultater. Tilbudet består av 3 elementer:

  • Test deg selv: enkelte oppgaver du skal jobbe med før du kommer til gruppetimen. Disse gir deg tilbakemelding om du har skjønt det grunnleggende som du trenger for å henge med i gruppetimen.
  • Diskusjonsoppgaver: Vi bruker cirka halvparten av gruppetimen for å diskutere problemstillinger i smågrupper. Å sette ord på ting er en viktig del av læringsprosessen og bidrar til din forståelse.
  • Gruppeoppgaver: Andre halvdelen av gruppetimen bruker vi til å regne på oppgaver i smågrupper. Oppgaver som er gitt i gruppetimene forbereder deg til å løse obligene og eksamensoppgaver.

Oppgavene legges ut i Canvas. Aktiv deltakelse i gruppetimene over hele semesteret (minst 11 av 15 gruppetimer) gir 1 oblig poeng og kan erstatte en obligatorisk innlevering.

Publisert 6. jan. 2020 15:40 - Sist endret 6. jan. 2020 15:40