Beskjeder

Publisert 7. juli 2010 17:35

Korrekt undervisningstid for kurset er:

Onsdager kl. 13:15 - 17:00 (forelesninger/regneøvelser/datalaboratorium)

Første gang onsdag 25. august.