Semesterside for FYS-MENA4111 - Høst 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

1. Generell orientering

Ved muntlig eksamen er kandidaten selv, emneansvarlig, labansvarlig og en sensor tilstede. Kandidaten kommer inn i rommet til de tre andre, man hilser på hverandre og setter i gang. Kandidaten kan velge om hun/han vil skrive på papir eller på tavle. Det er avsatt ca 25 min for hver student. Det er ikke lov å ha med seg hjelpemidler.

Spørsmålene og oppgavene blir i dette emnet først presentert under selve eksamen, og det er ikke satt av tid før eksaminasjonen for oppfriskning av den aktuelle delen av pensum. I stedet er spørsmålene og oppgavene koblet til sjekklisten som ble distribuert ved første forelesning, i tillegg til sentrale deler av laboppgavene. Det er vanlig å komme inn på minst to-tre vesentlige deler av pensum. Spørsmålene vil bli gitt på engelsk. Det foretrekkes at svare...

3. des. 2018 16:55

Planerte datoer for eksamen

3. des.: kl. 9-16 Presentatsjon, prosjektoppgaven (Agora)

10. des.: Avsluttende muntlig eksamen

 

mvh Clas

22. okt. 2018 15:07

Forelesninger: mandager 10:15-12:00
Laboratorieøvelser: tirsdager 12:15-16:00
Språk: Engelsk 

Startdato: mandag 20. august (Agora i Forskningsparken)

Kurslitteratur:

(1) "Density Functional Theory - A Practical Introduction" by David S. Sholl and Janice A. Steckel (John Wiley & Sons, Hoboken NJ, 2009); 238 pages; ISBN 978-0-470-37317-0 . Ikke kapittel 9.

(2) Lecture notes, A brief introduction to the DFT.

 

Velkommen

Clas Persson
Ole Martin Løvvik

 

 

 

7. juni 2018 14:08