Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, prosjektoppgave og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Prosjektoppgave

Avsluttende muntlig eksamen

Tid: 10. desember.

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

Tid: 10. desember kl. 08:00 (9 timer).

Sted: Seminarrom Ø397 Fysikkbygningen

Muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

Tid: 11. desember kl. 08:00 (9 timer).

Sted: Seminarrom Ø257 Fysikkbygningen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. feb. 2020 17:17