Semesterside for FYS-MENA4111 - Høst 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Great that so many are interested in this course.
But because of that, we have had to rearrange a little: 

*) We change lecture room from Agora to KB4613 (Tuesdays 10:15-12:00).The room is in Kristine Bonnevies Hus.

*) My postdoc Konstantina Iordanidou will help me with the assignments/obliger. She is not Scandinavian, so therefore you have to write/answer to assignments/obliger in English.

*) Oral exam will preliminary be Dec. 10 and 11. If you have preference for a specific day (of these two), please contact study admin when they set up the list of students for the exam.

*) Deadline for oblig 1 has been changed to Thursday 10:00. Tuesdays are still the deadline for the other assignments.

Good Luck with the oblig, and see you on Tuesday in KB4613  !
Clas

23. aug. 2019 13:31

Forelesninger: tirsdager 10:15-12:00 i KB4613
Laboratorieøvelser: fredager 09:15-13:00 i FY Lab V216
Språk: Engelsk 

Startdato: tirsdag 20. august kl. 10:15 i Agora (Forskningsparken, Etasje 0, korridor E0)

Planerte datoer/tid for eksamen: 

3. des.: kl. 09:15-16:00 Presentatsjon, prosjektoppgaven (Lille Fys.) 

10 des. (Kollokvierom Ø397) og 11. des. (Seminarrom Ø257): Avsluttende muntlig eksamen

 

Kurslitteratur:

(1) "Density Functional Theory - A Practical Introduction" by David S. Sholl and Janice A. Steckel (John Wiley & Sons, Hoboken NJ, 2009); 238 pages; ISBN 978-0-470-37317-0 . Ikke kapittel 9.

(2) Lecture notes, A brief introduction to the DFT. A pdf-file is available on CANVAS

 

Velkommen!

Clas Persson
...

20. juni 2019 10:56

1. Generell orientering

Ved muntlig eksamen er kandidaten selv, emneansvarlig, labansvarlig og en sensor tilstede. Kandidaten kommer inn i rommet til de tre andre, man hilser på hverandre og setter i gang. Kandidaten kan velge om hun/han vil skrive på papir eller på tavle. Det er avsatt ca 25 min for hver student. Det er ikke lov å ha med seg hjelpemidler.

Spørsmålene og oppgavene blir i dette emnet først presentert under selve eksamen, og det er ikke satt av tid før eksaminasjonen for oppfriskning av den aktuelle delen av pensum. I stedet er spørsmålene og oppgavene koblet til sjekklisten som ble distribuert ved første forelesning, i tillegg til sentrale deler av laboppgavene. Det er vanlig å komme inn på minst to-tre vesentlige deler av pensum. Spørsmålene vil bli gitt på engelsk. Det foretrekkes at svare...

20. juni 2019 10:54