Semesterside for FYS-MENA4111 - Høst 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Velkommen til FYS-MENA4111
Forelesninger: mandager 10:15-12:00 i KJM Auditorium 3
Laboratorieøvelser: torsdager 10:15-14:00 på Zoom via Canvas
Studiehjelp: tirsdager 14:15-15:00 (Forskningsparken, E1-109 / Agora)
Språk: Engelsk 

Startdato: mandag 24. august kl. 10:15 i KJM Auditorium 3.

Planerte datoer/tid for eksamen: 

2. des.: Presentatsjon, prosjektoppgaven (Kristian Birkelands Aud. kl 08:30-17:30) 

9. og 10. des.: Avsluttende muntlig eksamen

 

Kurslitteratur:

(1) "Density Functional Theory - A Practical Introduction" by David S. Sholl and Janice A. Steckel (John Wiley & Sons, Hoboken NJ, 2009); 238 pages; ISBN 978-0-470-37317-0 . Ikke kapittel 9.

(2) Lecture notes, A brief introduction to the DFT. A pdf-file is available on CANVAS

 

Velkommen!

Clas Persson

Ole Martin Løvvik

4. aug. 2020 14:33

Hvordan blir muntlig eksamen i FYS-MENA4111
1. Generell orientering

Ved muntlig eksamen er kandidaten selv, emneansvarlig, labansvarlig og en sensor tilstede. Kandidaten kommer inn i rommet til de tre andre, man hilser på hverandre og setter i gang. Kandidaten kan velge om hun/han vil skrive på papir eller på tavle. Det er avsatt ca 25 min for hver student. Det er ikke lov å ha med seg hjelpemidler.

Spørsmålene og oppgavene blir i dette emnet først presentert under selve eksamen, og det er ikke satt av tid før eksaminasjonen for oppfriskning av den aktuelle delen av pensum. I stedet er spørsmålene og oppgavene koblet til sjekklisten som ble distribuert ved første forelesning, i tillegg til sentrale deler av laboppgavene. Det er vanlig å komme inn på minst to-tre vesentlige deler av pensum. Spørsmålene vil bli gitt på engelsk. Det foretrekkes at svarene og...

4. aug. 2020 14:30