Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, prosjektoppgave og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Prosjektoppgave

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 14:33