Eksamen

Det vil bli gjennomført både midtvekseksamen og slutteksamen. Fakultetets informasjon med eksamen, inkludert tid og sted, finner dere her

Når vi lager eksamensoppgaver bruker vi eksempler både fra forelesningene, seminarene og ukeoppgavene. En av oppgavene til slutteksamen blir hentet ordrett fra ukeoppgavene. 

Eksamensoppgavene tester ikke bare at dere kan regne oppgaver, men også deres forståelse for fysiske sammenhenger og begreper. Dette øver dere best ved å delta på seminarer og diskutere med hverandre. 

Alle tidligere eksamensoppgaver, med løsningsforslag, er tilgjengelige her

Midtveiseksamen

Midtveiseksamen gjennomføres digitalt som flervalgseksamen (avkrysning). Det er fire alternativer til hver oppgave, hvorav kun ett er riktig. Det gir ikke minuspoeng dersom dere krysser feil (så pass på å besvare alle oppgavene, selv om dere er i tvil). 

Oversikt over pensum til midtveiseksamen finner dere her

Slutteksamen

Slutteksamen gjennomføres som skriftlig digital eksamen. At eksamen gis digitalt innebærer at alle oppgavene gis på skjermen. Imidlertid skal dere skrive og tegne alle besvarelsene på ark, som så scannes (mer informasjon om dette systemet finner dere her. Dere skal altså ikke skrive noe på datamaskin på eksamen. 

Når vi vurderer besvarelsene, vil vi legge vekt på korrekt og klar skriftlig fremstilling, og god bruk av figurer. Dere blir kjent med disse kriteriene gjennom retteveiledningen til innleveringsoppgavene. 

Oversikt over pensum til slutteksamen finner dere her

Formelsamling

Det vil bli delt ut et formelark til begge eksamener (formelark til midtveis, formelark til slutteksamen). I tillegg anbefaler vi at dere kjøper og tar med Gyldendals tabeller og formler i fysikk; Fysikk 1 og Fysikk 2. Dette heftet inneholder mer informasjon enn formelarket, som for eksempel enheter og mer forklaring rundt størrelser og fortegnskonvensjoner i formlene. Dere kan også ta med Rom Stoff Tid Fysikktabeller.

Husk at dere ikke må skrive noe i formelsamlingen!

Publisert 8. nov. 2018 13:52 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50