Norsk-engelsk fysikkordliste

Siden mye av det andre fagstoffet dere jobber med er på engelsk, kan det være nyttig med en oversikt over hva de norske fysikkbegrepene vi lærer i kurset heter på engelsk. 

Si gjerne fra om dere ønsker flere begreper på lista. 

Norsk Engelsk

Adiabatisk

Akselerasjon

Aktivitet

Amplitude

Arbeid

Banefart

Bevegelsesmengde

Bilde

Brennpunkt

Brytning

Bølge

Bølgelengde

Bøyning (bølger)

Effekt

Egenfrekvebs

Energi

Energibevaring

Entropi

Fart

Fase

Fasevarme

Felt

Fjær

Fluks

Forflytning

Fotoelektrisk effekt

Foton

Frekvens

Friksjon

Gravitasjonsfelt

Halveringstid

Halvleder

Hydrostatisk trykk

Impuls

Indre energi

Induksjon

Interferens

Kapasitans

Kinetisk energi

Kondensator

Kraft

Kraftmoment

Ladning

Langsbølge

Leder

Likestrøm

Linse

Luftmotstand

Lydintensitet

Magnetfelt

Massestrøm

Massetetthet

Mekanisk energi

Oppdrift

Parallellkobling

Periode

Polarisasjon

Posisjon

Potensiell energi

Refleksjon

Resistans

Røntgenstråling

Seriekobling

Speil

Spenning (elektromagnetisk)

Spekter

Strøm

Strømførende leder

Termisk stråling

Termisk utvidelse

Tetthet

Tilstandslikningen

Trykk

Turbulens

Tversbølge

Tyngdekraft

Tyngdepunkt

Varme

Varmekapasitet

Varmeledning

Varmetransport

Vekselstrøm

Vektor

Virkningsgrad

Viskositet

Volumstrøm

Adiabatic

Acceleration

Activity

Amplitude

Work

Tangential velocity

Momentum

Image

Focal point

Refraction

Wave

Wavelength

Diffraction

Power

Resonant frequency eller natural frequency

Energy

Energy conservation

Entropy

Velocity

Phase

Latent heat

Field

Spring

Flux

Displacement

Photoelectric effect

Photon

Frequency

Friction

Gravitational field

Half-life

Semiconductor

Hydrostatic pressure

Impulse

Internal energy

Induction

Interference

Capacitance

Kinetic energy

Capacitor

Force

Torque

Charge

Longitudinal wave

Conductor

Direct current

Lens

Air resistance

Sound intensity

Magnetic field

Mass flux

Mass density

Mechanical energy

Buoyancy

Parallel connection

Period

Polarisation

Position

Potential energy

Reflection

Resistance

X-ray radiation

Serial connection

Mirror

Voltage

Spectrum

Current

Current carrying conductor

Thermal radiation

Thermal expansion

Density

Ideal gas law

Pressure

Turbulence

Transverse wave

Gravitational force

Centre of mass

Heat

Heat capacity

Heat conduction

Heat transport

Alternating current

Vector

Efficiency

Viscosity

Volume flux

 

Av Anja Røyne
Publisert 24. okt. 2018 16:07 - Sist endret 24. okt. 2018 16:07