Obligatorisk aktivitet

Dere vil få størst mulig læringsutbytte av kurset dersom dere følger all undervisning og gjør alle oppgaver. Når vi lager eksamen tar vi utgangspunkt i at dere har gjort nytte av alle aktivitetene som tilbys. Samtidig vet vi at dere innimellom kan bli nødt til å prioritere andre ting. 

Som et minimum av innsats for å få lov til å gå opp til eksamen krever vi følgende: 

Hver student skal samle minimum 15 poeng av 45 mulige, 3 mulige per uke. Aktivitetene som gir poeng er

a) Deltakelse i seminarer (1 per uke, 15 mulige)

b) Deltakelse i regneøvelser (eller snublegrupper) (1 per uke, 15 mulige)

c) Levert ukeoppgave (oppgaven markert med fet skrift i oppgavesettet) og godkjent hverandreretting av tildelt oppgave (1 per uke, 15 mulige)

Vi tar ikke imot legeerklæringer for manglende poeng. Dere har selv ansvar for å beregne nok tid til å kunne samle 15 poeng i løpet av semesteret, der dere tar høyde for eventuell sykdom.

Det gis ingen mulighet til å ta igjen manglende poeng etter at den ordinære undervisningen er avsluttet. 

Dere har selv ansvar for å kontrollere at gruppelærer har godkjent deltakelsen på seminarer/regneøvelser i Canvas, før dere forlater undervisningen. 

Publisert 24. okt. 2018 16:36 - Sist endret 16. nov. 2018 13:25