Oppgaver

Dere vil få et sett med oppgaver til hver uke. Ukeoppgavene er en blanding av oppgaver fra boka, tidligere eksamensoppgaver og andre oppgaver. I tillegg lønner det seg å løse flere oppgaver fra boka. Vi forventer at dere gjør alle ukeoppgavene.

En av oppgavene til eksamen vil bli hentet direkte fra ukeoppgavene. 

Løsningsforslag

Dere får mest ut av å løse oppgavene uten fasit, ved å diskutere med medstudenter og gruppelærer (i regneøvelsene) når dere står fast. Dere kan også stille spørsmål til ukeoppgavene i Canvas. Løsningsforslag som pdf blir gjort tilgjengelig i Canvas ved slutten av uka.

Oppgaver med videoløsning

I hvert oppgavesett er en oppgave markert med kursiv. Løsningen av denne oppgaven ligger som video på Canvas. Formålet med dette er at dere skal få se eksempler på hvordan vi ønsker at dere skal gå frem når dere løser oppgaver i fysikk. Gjør oppgaven selv først, så godt dere klarer, før dere ser videoen. 

Innlevering og hverandreretting

I hvert oppgavesett er en oppgave markert med fet skrift. Denne oppgaven har dere mulighet til å levere i Canvas innen den oppgitte fristen. Skriv løsningen på papir, ta bilde, lag en pdf av bildet og last opp i Canvas under "oppgaveinnlevering". Dersom du har levert en oppgave, vil du etter innleveringsfristen bli automatisk tildelt en annen innlevert oppgave som du skal rette/kommentere. Følg den vedlagte rubrikken for oppgaveretting.

Formålet med hverandreretting er at dere skal få en god forståelse av våre forventninger for hvordan fysikkoppgaver skal løses og formidles skriftlig. Dere vil lære minst like mye av å rette andres oppgaver som å levere og få tilbakemelding på deres egne oppgaver.  

Publisert 24. okt. 2018 16:36 - Sist endret 24. okt. 2018 16:36