Pensum til midtveiseksamen

Her er en oversikt over hva som er pensum til midtveiseksamen, organisert etter kapitler i boka. Merk at forelesningene ikke har gått gjennom stoffet i samme rekkefølge. Se forelesningsplanen for en oversikt over hvordan vi har gjennomgått stoffet.  

Kapittel Kommentarer
1 Bevegelse I  
2 Kraft og bevegelse I  
3 Arbeidsmetoder i fysikk Vi ønsker at dere skal ha grunnleggende kjennskap til tema i dette kapittelet, men metodene for beregning av måleusikkerhet og grafisk utjevning er ikke pensum.
4 Energi  
5 Bevegelsesmengde 5.2: Vi kommer ikke til å be dere regne på elastiske støt (der både energi og bevegelsesmengde er bevart). Fullkomment uelastisk støt er pensum. 
6 Bevegelse II

6.1: Vi forventer ikke at dere skal regne med integraler, men dere skal forstå at strekning er integralet under fart-tid grafen (dette gjelder også i tilsvarende tilfeller i andre kapitler, for eksempel for impuls eller arbeid)

6.3: Vi kommer ikke til å gjøre oppgaver med akselerasjon i to retninger samtidig (skrått kast og tilsvarende). 

7 Kraft og bevegelse II  
8 Statikk 8.3: Matematisk beregning av tyngdepunkt er ikke pensum. 
10 Fluidmekanikk Tilleggspensum om overflatespenning og kapillærkrefter er tilgjengelig her
11 Termofysikk I  
12 Termofysikk II Tileggspensum om diffusjon og osmose er tilgjengelig her
13 Varmetransport  
17 Elektrisitet Kun 17.1
21 Gravitasjonsfelt 21.5 er ikke pensum. 
22 Elektrisk felt  

 

Publisert 8. nov. 2018 13:39 - Sist endret 19. nov. 2018 10:21