Pensum til slutteksamen

Her er en oversikt over hva som er pensum til slutteksamen, organisert etter kapitler i boka. Merk at forelesningene ikke har gått gjennom stoffet i samme rekkefølge. Se forelesningsplanen for en oversikt over hvordan vi har gjennomgått stoffet.  

Kapittel Kommentarer
1 Bevegelse I  
2 Kraft og bevegelse I  
3 Arbeidsmetoder i fysikk Vi ønsker at dere skal ha grunnleggende kjennskap til tema i dette kapittelet, men metodene for beregning av måleusikkerhet og grafisk utjevning er ikke pensum.
4 Energi  
5 Bevegelsesmengde 5.2: Vi kommer ikke til å be dere regne på elastiske støt (der både energi og bevegelsesmengde er bevart). Fullkomment uelastisk støt er pensum. 
6 Bevegelse II

6.1: Vi forventer ikke at dere skal regne med integraler, men dere skal forstå at strekning er integralet under fart-tid grafen (dette gjelder også i tilsvarende tilfeller i andre kapitler, for eksempel for impuls eller arbeid)

6.3: Vi kommer ikke til å gjøre oppgaver med akselerasjon i to retninger samtidig (skrått kast og tilsvarende). 

7 Kraft og bevegelse II  
8 Statikk 8.3: Matematisk beregning av tyngdepunkt er ikke pensum. 
10 Fluidmekanikk Tilleggspensum om overflatespenning og kapillærkrefter er tilgjengelig her
11 Termofysikk I  
12 Termofysikk II Tilleggspensum om diffusjon og osmose er tilgjengelig her
13 Varmetransport  
14 Lys  
15 Geometrisk optikk

Elliptisk speil er ikke pensum.

Vi forventer ikke at dere skal kunne gjengi all teorien for lupe, mikroskop, kikkert og teleskop, men dere skal kunne kjenne igjen strålediagrammene og forstå hva de viser og forstå hvordan vi bruker linseformelen på disse systemene. 

16 Bølger  
17 Elektrisitet 17.6 er ikke pensum.
18 Atomfysikk  
19 Kjernefysikk  
21 Gravitasjonsfelt 21.5 er ikke pensum. 
22 Elektrisk felt  
23 Magnetisk felt  
24 Induksjon  

 

Publisert 8. nov. 2018 13:44 - Sist endret 19. nov. 2018 10:21