Pensum/læringskrav

Vi benytter læreverket Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole. Læreverket består av tre komponenter:

Vi skal gjennom alle kapitler bortsett fra kapittel 9 og kapittel 20.

I grunnboka finner dere forklaring på det fysikkfaglige stoffet og en del oppgaver. I oppgavesamlingen finner dere flere oppgaver. En del av disse oppgavene er litt vanskeligere enn oppgavene i grunnboka. Målet til eksamen er å kunne løse de vanskeligste oppgavene, men det er lov (og ofte lurt!) å varme opp med litt enklere oppgaver fra grunnboka i starten.

Læreverket dekker det meste av pensum. I tillegg blir det lagt ut lenker til pdf-filer som dekker det resterende. Dersom dere har jobbet godt med aktivitetene i seminarene, og gjort alle ukeoppgavene, skal dere ha dekket pensum og nådd læringsmålene for kurset. 

Vi har lagt ut detaljerte pensumlister for midtveiseksamen og slutteksamen 

 

Av Anja Røyne
Publisert 8. nov. 2018 13:34 - Sist endret 8. nov. 2018 13:34