Undervisning

FYS1001 har 6 timer undervisning per uke, fordelt på to timer forelesning, to timer seminar og to timer regneøvelser.

Forelesninger

Forelesningene (to timer per uke) vil gi en innføring og oversikt over pensum i emnet. Forelesningene vil bli lagt ut som podcast i etterkant, men det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene. Det gir derfor størst læringsutbytte å være til stede. 

Seminarer

I seminarene (to timer per uke) vil dere jobbe i grupper med aktiviteter som øker forståelsen for faget. Aktivitetene er tilpasset faginnholdet for hver uke, og vil variere mellom praktiske oppgaver, enkle programmeringsoppgaver (vi bruker Jupyterhub), diskusjonsoppgaver og regneoppgaver. Vi anbefaler at dere prioriterer å delta på seminar selv om dere føler at dere henger etter i pensum. Dere kommer fortere inn i stoffet ved å delta i diskusjonene med medstudenter og gruppelærere enn ved å lese alt på egenhånd. 

Regneøvelser (Grupper)

Regneøvelsene (to timer per uke) brukes i hovedsak til å øve på å regne oppgaver. Gruppelærer er tilgjengelig for å svare på spørsmål. Her kan dere jobbe med ukeoppgavene, og dersom dere er ekstra raske kan dere jobbe videre med flere oppgaver fra boka eller gamle eksamensoppgaver. På regneøvelsene skal dere alltid jobbe sammen med medstudenter om oppgavene. Det gir mye større læringsutbytte å diskutere seg gjennom en oppgave enn å gjøre den på egenhånd.

Gruppelærer er tilgjengelig for å svare på spørsmål. Ingen spørsmål er for dumme! I tillegg vil gruppelærer ofte starte regneøvelsene med å gå gjennom vanlige problemer med innleveringsoppgaven.

Hver uke gir vi tilbud om en snublegruppe. Denne er ment for studenter med mangelfull bakgrunn i matematikk. Her vil faglærer gå ekstra nøye gjennom den viktigste matematikken for den aktuelle uka. Dere kan velge å komme på snublegruppa istedenfor deres vanlige gruppe, eller i tillegg til vanlig gruppe. 

Ukeoppgaver

Dere vil få et sett med oppgaver til hver uke. Ukeoppgavene er en blanding av oppgaver fra boka, tidligere eksamensoppgaver og andre oppgaver. I tillegg lønner det seg å løse flere oppgaver fra boka. Vi forventer at dere gjør alle ukeoppgavene.

En av oppgavene til eksamen vil bli hentet direkte fra ukeoppgavene. 

Løsningsforslag

Dere får mest ut av å løse oppgavene uten fasit, ved å diskutere med medstudenter og gruppelærer (i regneøvelsene) når dere står fast. Dere kan også stille spørsmål til ukeoppgavene i Canvas. Løsningsforslag som pdf blir gjort tilgjengelig i Canvas ved slutten av uka.

Oppgaver med videoløsning

I hvert oppgavesett er en oppgave markert med kursiv. Løsningen av denne oppgaven ligger som video på Canvas. Formålet med dette er at dere skal få se eksempler på hvordan vi ønsker at dere skal gå frem når dere løser oppgaver i fysikk. Gjør oppgaven selv først, så godt dere klarer, før dere ser videoen. 

Innlevering og hverandreretting

I hvert oppgavesett er en oppgave markert med fet skrift. Denne oppgaven har dere mulighet til å levere i Canvas innen den oppgitte fristen. Skriv løsningen på papir, ta bilde, lag en pdf av bildet og last opp i Canvas under "oppgaveinnlevering". Dersom du har levert en oppgave, vil du etter innleveringsfristen bli automatisk tildelt en annen innlevert oppgave som du skal rette/kommentere. Følg den vedlagte rubrikken for oppgaveretting.

Formålet med hverandreretting er at dere skal få en god forståelse av våre forventninger for hvordan fysikkoppgaver skal løses og formidles skriftlig. Dere vil lære minst like mye av å rette andres oppgaver som å levere og få tilbakemelding på deres egne oppgaver.  

Av Anja Røyne
Publisert 24. okt. 2018 16:30 - Sist endret 16. nov. 2018 13:24