Gamle eksamensoppgaver

Pensum har endret seg litt med årene, de siste oppgavene er de mest relevante (men det er mange fine oppgaver å øve på blant de eldre også)

NB! For å unngå tidspress kommer vi i 2020 til å ha færre deloppgaver enn vi har hatt på slutteksamen de siste årene. Mens det var totalt 24 deloppgaver på slutteksamen i 2019, kommer vi til å ha 18 deloppgaver i 2020. Midsveiseksamen vil ha akkurat samme format som de siste årene. 

 

2003, høst:  Slutteksamen (løsning)

2004, vår: Slutteksamen (løsning)

2004, høst: Slutteksamen (løsning)

2005, vår: Slutteksamen (løsning)

2005, høst: Slutteksamen (løsning)

2006, vår: Slutteksamen (løsning)

2006, høst: Slutteksamen (løsning)

2007, vår: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning)

2007, høst: Slutteksamen (løsning)

2008: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning)

2009: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning)

2010: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning)

2011: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning), Konteeksamen (løsning)

2012: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning), Konteeksamen (løsning)

2013: Midtveiseksamen (løsning) Slutteksamen (løsning), Konteeksamen (løsning)

2014: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning), Konteeksamen (løsning)

2015: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning), Konteeksamen (løsning)

2016: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning), Konteeksamen (løsning)

2017: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning), Konteeksamen (løsning)

2018: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning), Konteeksamen (løsning)

2019: Midtveiseksamen (løsning), Slutteksamen (løsning), Konteeksamen (løsning)

Publisert 25. okt. 2019 12:37 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50